Kandić iznenađena oslobađanjem generala

Nataša Kandić, direktorica beogradskog Fonda za humanitarno pravo, odala je u subotu, 24. studenog, počast žrtvama vukovarskog masakra iz 1991. godine, ne krijući iznenađenje nedavnom oslobađajućom presudom Haškog tribunala dvojici hrvatskih generala.

Share

Preživeli iz Lovasa ne veruju u srpsku pravdu

Dvadeset jednu godinu nakon zločina u Hrvatskoj, preživeli žale što među osuđenima nije bilo oficira Jugoslovenske vojske, ali se nadaju da će pravda biti dostižna u Hagu.

Share

Učešće FHP-a u procesuiranje ratnih zločina u Srbiji

Fond za humanitarno pravo (FHP) je snažno podržao osnivanje Tužilaštva i sudskih veća za ratne zločine u Srbiji, 2003. godine. U odsustvu komunikacije i saradnje među državama u regionu, FHP je obezbedio podršku Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske prvom suđenju za ratne zločine počinjene u Hrvatskoj (predmet Ovčara);  do kraja 2011. godine, najmanje 70 žrtava i svedoka iz drugih država je na poziv FHP-a svedočilo pred sudom u Srbiji; FHP je predao Tužilaštvu za ratne zločine (TRZ) video snimak streljanja Muslimana iz Srebrenice, na osnovu kojeg je TRZ podiglo optužnicu protiv pripadnika policijske jedinice Škorpioni; organizovao je porodice žrtava iz Hrvatske, BiH i sa Kosova da prate suđenja; zastupao je, i dalje zastupa, porodice žrtava u svim većim predmetima ratnih zločina pred sudskim većima Odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu, i dr.

Share

Spisak predmeta

Naziv predmeta

Predmet: “SJEVERIN” (Milan Lukić i dr.)

Predmet: “ZVORNIK I” (Branko Grujić i dr.)

Predmet: “LIČKI OSIK” (Čeda Budisavljević i dr.)

Predmet: “KUŠNIN/KUSHNIN” (Zlatan Mančić i dr.)

Predmet: “SKOČIĆ” (Sima Bogdanović i dr.)

Predmet: “BYTYQI” (Sreten Popović i Miloš Stojanović)

Predmet: “ĆUŠKA/QYSHK” (Toplica Miladinović i dr.)

Predmet: “BIJELJINA” (Dragan Jović i dr.)

Predmet: “VUKOVAR” (Stanko Vujanović)

Predmet: “TENJA” (Darko Radivoj)

Predmet: “RASTOVAC” (Veljko Marić)

Predmet: “PRIJEDOR” (Duško Kesar)

Predmet: “MEDAK” (Milorad Lazić i dr.)

Predmet: “BELI MANASTIR” (Zoran Vukšić i dr.)

Predmet: “STARI MAJDAN” (Nenad Malić)

Predmet: “GNJILANSKA GRUPA” (Fazli Ajdari i dr.)

Predmet: “STARA GRADIŠKA” (Milan Španović)

Predmet: “OVČARA IV” (Damir Sireta)

Predmet: “GRUBIŠINO POLJE” (Boro Trbojević)

Predmet: “BANSKI KOVAČEVAC” (Pane Bulat, Rade Vranešević)

Predmet: “PODUJEVO” (Željko Đukić i dr.)

Predmet: “ZVORNIK III i ZVORNIK IV” (Savić, Ćilerdžić, Janković)

Predmet: “ZVORNIK II” (Branko Grujić, Branko Popović)

Predmet: “LOVAS” (Ljuban Devetak i dr.)

Predmet: “TUZLANSKA KOLONA” (Ilija Jurišić)

Predmet: “SLUNJ” (Zdravko Pašić)

Predmet: “EMINI” (Simonović i Marković)

Predmet: “SUVA REKA/SUHAREKE” (Radoslav Mitrović i drugi)

Predmet: “ŠKORPIONI” (Slobodan Medić i dr.)

Predmet: “OVČARA” (Miroljub Vujović i drugi)

Predmet: “ORAHOVAC” (Boban Petković i Đorđe Simić)

Predmet: “MILOŠ LUKIĆ”

Predmet: “PRIZREN” (Mark Kašnjeti)

Predmet: “TENJA 2” (Božo Vidaković, Žarko Čubrilo)

Predmet: “BOSANSKI PETROVAC” (Neđeljko Sovilj, Rajko Vekić)

Predmet: “OVČARA V” (Petar Ćirić)

Predmet: “SANSKI MOST” (Miroslav Gvozden)

Predmet: “BIHAĆ” (Đuro Tadić)

Predmet: “ČELEBIĆI” (Samir Hondo)

Predmet: “ĐAKOVICA” (Anton Lekaj)

Predmet: “TRNJE” (Pavle Gavrilović i Rajko Kozlina)

Predmet: “LOGOR LUKA” (Boban Pop Kostić)

Predmet: “BIJELJINA II” (Miodrag Živković)

Predmet: “SOTIN” (Žarko Milošević i dr.)

Predmet: “BIHAĆ II” (Svetko Tadić)

Predmet: “SANSKI MOST – KIJEVO” (Mitar Čanković)

Predmet: “LJUBENIĆ” (Vladan Krstović i dr.)

Predmet: “BOSANSKI PETROVAC – GAJ” (Milan Dragišić)

Predmet: “GRADIŠKA” (Goran Šinik)

Predmet: “SREMSKA MITROVICA” (Marko Crevar)

Predmet: “SANICA” (Milan Škrbić)

Predmet: “GRUPA KOBRE” (opt. Šićer Maljoku i dr.)

Predmet: “GRUPA PAUK” (opt. Jugoslav Petrušić i dr.)

Predmet: “BRATUNAC” (opt. Dalibor Maksimović)

Predmet: “DOBOJ” (opt. Dušan Vuković)

Predmet: “KLJUČ-KAMIČAK” (opt. Dragan Bajić i Marko Pauković)

Predmet: ” BOSANSKA KRUPA” (opt. Ranka Tomić)

Predmet: ” KLJUČ-ŠLJIVARI” (opt. Milanko Dević)

Predmet: “SREBRENICA – BRANJEVO” (opt. Brano Gojković)

Predmet: “SREBRENICA” (opt. Nedeljko Milidragović i dr.)

Predmet: “SANSKI MOST – LUŠCI PALANKA” (opt. Milorad Jovanović)

Predmet: “CAPARDE” (opt. Dragan Maksimović)

Predmet: “KLJUČ –REJZOVIĆI” (opt. Željko Budimir)

Predmet: “BOSANSKA KRUPA II” (opt. Joja Plavanjac i Zdravko Narančić)

Predmet: “BRČKO” (opt. Nikola Vida Lujić)

Predmet: “ŠTRPCI” (opt. Gojko Lukić i dr.)

Predmet: “DOBOJ – KOŽUHE” (opt. Nebojša Stojanović)

Predmet: “KLJUČ – VELAGIĆI” (opt. Željko Maričić)

Predmet: “GORNJE NERODIMLJE” (Ramadan Maljoku)

Predmet: “BRČKO II” (opt. Miloš Čajević)

Predmet: “HRASNICA” (opt. Husejin Mujanović)

Predmet: “ZVORNIK – STANDARD” (opt. Dalibor Maksimović)

Predmet: “BRATUNAC – SUHA” (opt. Jovan Novaković)

Predmet: “BOGDANOVCI” (opt. Boško Soldatović)

Predmet: “KALINOVIK” (opt. Dalibor Krstović)

Predmet: “BRČKO – LOGOR RASADNIK” (opt. Osman Osmanović)

Predmet: “TESLIĆ” (opt. Nebojša Mirović)

Predmet: “VLASENICA” (opt. Višnja Aćmović)

Predmet: “BIHAĆ III” (opt. Dragan Dopuđa)

Predmet: “ROGATICA” (opt. Rajko Kušić)

Predmet: “RUDICE” (opt. Nezir Mehmetaj)

Predmet: “BRATUNAC II” (opt. Novak Stjepanović)

Predmet: “BROD NA DRINI” (opt. Danko Vladičić)

Predmet: “SANSKI MOST II “ (opt. Branko Basara i dr.)

Predmet: “SREBRENICA II“ (opt. Milenko Živanović)

Predmet: “BOSANSKI NOVI“ (opt. Milenko Karlica i Željko Novaković)

Predmet: “ĐAKOVICA“ (opt. Petrit Dulja)

Predmet: “ZAGREB“ (opt. Branko Tunić)

Predmet: “JAJCE“ (opt. Jovo Jandrić i Slobodan Pekez)

Predmet: “VIŠEGRAD“ (opt. Slađan Tasić)

Predmet: “PETROVAČKA CESTA“ (opt. Vladimir Mikac i dr.)

Predmet: “BOSANSKA KRUPA – DONJI DUBOVIK“ (opt. Milorad Kotur)

Predmet: “LOVAS II“ (opt. Dušan Lončar)

Predmet: “GORAŽDE“ (opt. Lazar Mutlak)

Predmet: “SREBRENICA III“ (opt. Miomir Jasikovac)

 

Share

Predmet Vukovarska trojka (IT-95-13/1)

Mile Mrkšić

Datum rođenja: 20. jula. 1947. u Kozarcu, u blizini Vrginmosta, Hrvatska

Optužnice: Prvobitna: 7. novembra 1995; izmenjena: 3. aprila 1996; izmenjena: 2. decembra 1997; druga izmenjena optužnica: 1. novembra 2002; treća izmenjena objedinjena optužnica: 9. marta 2005.

Datum predaj: 15. maja 2002.

Prebačen na MKSJ: 15. maja 2002.

Prvo stupanje pred Sud: 16. maja 2002, izjasnio se po svim optužbama da nije kriv

Presuda Pretresnog veća: 27. septembar 2007, osuđen na 20 godina zatvora

Share

Mišljenje FHP: Žalbeno veće MKTJ je revidiralo presudu Šljivančaninu na osnovu informacija pristrasnog svedoka

Fond za humanitarno pravo, čiji su predstavnici pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (u daljem tekstu Veće za ratne zločine), zastupali porodice streljanih na Ovčari, smatra da je Žalbeno veće MKTJ dalo poverenje svedoku koji pripada grupi bivših oficira JNA koji svim sredstvima, uključujući svedočenje pred MKTJ i Većem za ratne zločine, pokušavaju sebe da zaštite od mogućeg krivičnog progona, i da umanje odgovornost optuženih koji ih u svojoj odbrani ne terete.

Share

Mišljenje FHP: Žalbeno veće MKTJ je revidiralo presudu Šljivančaninu na osnovu informacija pristrasnog svedoka

Fond za humanitarno pravo, čiji su predstavnici pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (u daljem tekstu Veće za ratne zločine), zastupali porodice streljanih na Ovčari, smatra da je Žalbeno veće MKTJ dalo poverenje svedoku koji pripada grupi bivših oficira JNA koji svim sredstvima, uključujući svedočenje pred MKTJ i Većem za ratne zločine, pokušavaju sebe da zaštite od mogućeg krivičnog progona, i da umanje odgovornost optuženih koji ih u svojoj odbrani ne terete.

Share

Stanko Vujanović kriv za ubistvo hrvatskih civila u Vukovaru

Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu osudilo je 1.11.2010. optuženog Stanka Vujanovića na devet godina zatvora za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Vukovaru. U obrazloženju visine kazne, sudija Snežana Nikolić-Garotić je kao olakšavajuće okolnosti navela držanje optuženog za vreme suđenja, žaljenje zbog stradanja civla u podrumu kuće Sever kao i to da je otac dvoje dece, a kao otežavajuće da je izvršio ubistvo dva civila. Kako je optuženi pravnosnažnom presudom u predmetu Ovčara osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 20 godina, sudsko veće izreklo je optuženom Vujanoviću jedinstvenu kaznu od 20 godina.

Share

FHP-OV-003 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima TO Vukovar i paravojne jedinice Leva Supoderica za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

PERIOD: 1997 – 2006

 

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Somboru (Srbija), Vojni sud u Beogradu (Srbija), Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Okružni sud u Novom Sadu (Srbija), Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska), Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

OPSEG I MEDIJ:  8 arhivskih kutija

 

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima Teritorijalne odbrane Vukovara, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba protivno Ženevskoj konvenciji o postupanju sa ratnim zarobljenicima lišili života ukupno 192 lica na poljoprivrednom dobru “OVČARA” kod Vukovara u Hrvatskoj,  čime su izvršili delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Fond sadrži sudsku dokumentaciju (optužnica, transkripti sa suđenja, zapisnici o ispitivanju okrivljenih i svedoka, službene beleške i dr.), izveštaje sudskih veštaka, završni izveštaj komisije eksperata UN, popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari, izveštaje medija, fotografije, prepiska sa FHP-om i dr.

 

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

 

JEZIK:  Srpski, hrvatski

 

LISTA SADRŽAJA:

 

Kutija br. 1

09.01.1997.- 18.01.2006.

 

 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Somboru, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Vojnog suda u Beogradu, Republika Srbija
 • Dokumentacija Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije
 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Novom Sadu, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Županijskog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska
 • Sudska dokumentacija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

Kutija br. 2

1991 – 2005

 • Izveštaj Komisije za humanitarna pitanja i nestala lica, Savezne Republike Jugoslavije
 • Izveštaj sudskih veštaka
 • Završni izveštaj komisije eksperata Ujedinjenih Nacija
 • Masovna grobnica – Ovčara
 • Popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari
 • Izveštaji medija, fotografije i dr.

 

Kutija br. 3

04.12.2003. – 27.10.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – optužnica od 04.12. 2003.
 • Transkripti sa glavnog pretresa od 09.03.2004. do 27.10.2004.

 

Kutija br. 4

28.10.2004. – 17.12.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od  28.10.2004. do 17.12.2004.

 

Kutija br. 5

24.01.2005  –  22.04.2005.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 24.01.2005-22.04.2005.

 

Kutija br. 6

23.05.2005 – 08.07.2005.

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 23.05.2005-08.07.2005.

 

Kutija br. 7

 

12.09.2005-18.10.2006.

 • Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 12.09.2005-22.11.2005, presuda od 12.12.2005. i rešenje Vrhovnog suda od 18.10.2006.

Kutija br. 8

 

 • Poverljivo- zatvoreno za javnost

 

Share

FHP-SS-002 FOND: Sudski spisi, sa suđenja Srbima za ratne zločine

PERIOD: 1993 – 2006

PRIMARNI IZVORI: Županijski sud u Varaždinu, Vukovaru, Vojni sud u Zagrebu, Opštinski sud u Splitu, Županijski sud u Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu, Šibeniku (Hrvatska), Okružni sud u Murskoj Soboti (Slovenija), Kantonalni sud u Sarajevu, Okružni vojni sud u Tuzli (Bosna i Hercegovina), Okružni sud u Banja Luci, Viši sud u Zenici, Opštinski sud u Beogradu, Vojni sud u Novom Sadu, Vojni sud u Nišu (Srbija), Okružni sud u Peći, Gnjilanu, Prištini, Mitrovici (Kosovo), Okružni sud u Novom Pazaru, Viši sud u Podgorici, Osnovni sud na Cetinju (Crna Gora).

OPSEG I MEDIJ:  9 arhivskih kutija

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima srpske i hrvatske  nacionalnosti za ratne zločine na teritoriji bivše Jugoslavije, koju su pratili istraživači  i advokati FHP-a. Suđenja su se odvijala na teritoriji Srbije, Kosova, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Fond obuhvata period od 1991 godine do danas. U okviru fonda nalaze se sudski spisi (optužnice, presude, žalbe, rešenja, zapisnike sa ispitivanja okrivljenih, transkripti sa suđenja, zapisnici o saslušanju svedoka, službene beleške, izveštaji sa suđenja, dopisi, zahtevi za ukidanje pritvora, molbe, potvrde, punomoćja), novinski članci i prateća dokumentacija.

SISTEM SREĐIVANJA: :  po kutijama sređeno po geografskom principu u odnosu na lokaciju Suda (azbučnim redom), a u okviru predmeta- hronološki (prema datumu)

Očekuje se povećanje fonda

JEZIK:  Srpski, hrvatski, albanski

LISTA SADRŽAJA:

Kutija br. 1

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, pred Okružnim sudovima u:Varaždinu, Vukovaru, Zagrebu, Zadru, Karlovcima, Osijeku, Požegi, Splitu i Šibeniku. Ukupno 31 predmet.

Kutija br. 2

 • Suđenja pripadnicima hrvatske i srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji bivše Jugoslavije. Suđenja održana na teritoriji Hrvatske, Srbije i Kosova- pred Županijskim sudom u Vukovaru (Hrvatska), Opštinskim sudom u Splitu (Hrvatska), Županijskim sudom u Zagrebu (Hrvatska), Vrhovnim sudom Hrvatske, Okružnim sudom u Beogradu (Srbija), Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 5 predmeta.

Kutija br. 3

 • Suđenje Draganu Nikoliću iz Gnjilana, koji se tereti da je u  toku Nato bombardovanja, sa grupom saizvršilaca, lišio života lice albanske nacionalnosti. Suđenje održano pred Okružnim sudom u Gnjilanu (Kosovo), Okružnim sudom u Prištini (Kosovo) i Vrhovnim sudom Kosova. Ukupno 1 predmet (79 dokumenata).

Kutija br. 4

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici (Kosovo). Ukupno 4 predmeta.

Kutija br. 5

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine počinjene na teritoriji Kosova, održana pred Okružnim sudom u Mitrovici, Okružnim sudo u Peći, Okružnim sudom u Prizrenu, Okružnim sudom u Prištini (Kosovo). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 6

 • Suđenje pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Beogradu, Vojnim sudom u Beogradu, Vrhovnim vojnim sudom (Srbija). Ukupno 10 predmeta.

Kutija br. 7

 • Razno (špijunaža, odavanje vojne tajne, ubistvo, prisilni nestanak vojnika, nepropisan odnos prema poverenom oružju, deobni bilans i svojinska transformacija, bekstvo iz vojske, ometanje službenog lica u obavljanju dužnosti) Opštinski sud u Kragujevcu, Okružni sud u Kraljevu, Okružni sud u Leskovcu, Vojni sud u Nišu, Vojni sud u Novom Sadu. Ukupno 13 predmeta.

Kutija br. 8

 • Razno (terorizam, neovlašćeno držanje oružja, krivično delo ubistva, nedozvoljen prelazak državne granice, suđenje za ratne zločine- slučaj “Žute ose” Vučković Duško i Vojin). Okružni sud u Smederevu, Okružni sud u Užicu, Okružni sud u Požarevcu, Okružni sud u Prokuplju, Okružni sud u Sremskoj Mitrovici, Okružni sud u Šapcu. Ukupno 6 predmeta.

kutija br. 9

 • Suđenja pripadnicima srpske nacionalnosti za ratne zločine, kao i druga krivična dela održana pred Okružnim sudom u Murskoj Soboti (Slovenija), Okružnim sudom u Novom Pazaru (Srbija), Osnovnim sudom u Nikšiću (Crna Gora), Osnovnim sudom na Cetinju (Crna Gora), Okružnim sudom u Banja Luci, Višim sudom u Zenici, Kantonalni sud u Sarajevu (Bosna i Hercegovina), Okružni vojni sud u Tuzli, Viši sud u Podgorici (Crna Gora). Ukupno 14 predmeta.

Kutija br. 10

 • Izdvojeno suđenje Saši Radaku, koji je kao pripadnik dobrovoljačke jedinice, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba, na poljoprivrednom dobru “OVČARA”  lišio života dvestotine lica, čime je izvršio ratni zločin protiv ratnih zarobljenika. Suđenje se održava pred Većem za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu (Srbija). Ukupno 1 predmet (9 dokumenata)

Kutija br. 11

 • Suđenje Anđelku Kolašincu i drugim licima za ratni zločin protiv civilnog stanovništva, održane pred Okružnim sudom u Prizrenu (Kosovo). Ukupno 1 predmet (34 dokumenta)

 

Share