logo

Predmet: "Kalinovik" (opt. Dalibor Krstović)

 

Optužnica 26.09.2019. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Januar

Jun

Jul

13

12

14

Jul

Oktobar

Novembar

21

06

03

Decembar

 

 

12

 

 

2021 

Mart

 

 

12

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

12.06.2020.

1. Dalibor Krstović (optuženi)

13.01.2020.

2. Memna Jašarević

14.07.2020.

3. Zaštićeni svedok B5

14.07.2020.

4. Osman Bublin

21.07.2020.

5. Danilo Đorem

21.07.2020.

6. Aleksandar Cerovina

21.07.2020.

7. Elvir Čusto

06.10.2020.

8. Duško Mandić

06.10.2020.

9. Milan Lalović

06.10.2020.

10. Gojko Lalović

06.10.2020.

11. Tahir Panjeta

03.11.2020.

12. Predrag Đerem

03.11.2020.

13. Nenad Jokić

03.11.2020.

14. Nenad Ćiro

03.11.2020.

15. Svedok B1 (isključena javnost)

10.12.2020.

16. Svedok B7 (isključena javnost)

12.03.2021.