logo

Predmet: "Kalinovik" (opt. Dalibor Krstović)

 

Optužnica 26.09.2019. 

Precizirana optužnica 14.11.2022 

Prvostepena presuda 13.05.2021. 

Drugostepena presuda 15.12.2023. 

Rešenje Aplelacinog suda 17.12.2021 

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku 07.02.2023 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Januar

Jun

Jul

13

12

14

Jul

Oktobar

Novembar

21

06

03

Decembar

 

 

12

 

 

2021 

Mart

April

Maj

12

15

13

 

Kalendar suđenja u ponovljenom postupku – Izveštaji

2022 

April

Jun

Avgust

01

06

31

Septembar

Novembar

Decembar

23

02

01, 21

2023 

Januar

Februar

 

11

07

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

12.06.2020.

# Završne reči stranaka

15.04.2021

# Objavljivanje presude

13.05.2021.

1. Dalibor Krstović (optuženi)

13.01.2020.

2. Memna Jašarević

14.07.2020.

3. Zaštićeni svedok B5

14.07.2020.

4. Osman Bublin

21.07.2020.

5. Danilo Đorem

21.07.2020.

6. Aleksandar Cerovina

21.07.2020.

7. Elvir Čusto

06.10.2020.

8. Duško Mandić

06.10.2020.

9. Milan Lalović

06.10.2020.

10. Gojko Lalović

06.10.2020.

11. Tahir Panjeta

03.11.2020.

12. Predrag Đerem

03.11.2020.

13. Nenad Jokić

03.11.2020.

14. Nenad Ćiro

03.11.2020.

15. Svedok B1 (isključena javnost)

10.12.2020.

16. Svedok B7 (isključena javnost)

12.03.2021.

 

Listu svedoka – Transkripti u ponovljenom postupku

# Proceduralna pitanja

01.04.2022

06.06.2022.

31.08.2022.

02.11.2022.

01.12.2022.

21.12.2022.

# Završne reči stranaka

11.01.2023.

# Objavljivanje presude

07.02.2023.

1. Dragan Cerovina

23.09.2022.

2. Miloš Valentić

23.09.2022.