logo

Predmet: "BRATUNAC II" (opt. Novak Stjepanović)

 

Optužnica 18.09.2020. 

Optužnica Bratunac – Borkovac od 23.11.2022. – spojeno 29.06.2023. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2021 

Januar

Mart

Maj

29

30

14

Jun

Septembar

Oktobar

04

13

25

Novembar

 

 

30

 

 

2022 

Januar

Februar

April

19

28

14

Jun

Septembar

Oktobar

01

13

18

Novembar

 

 

29

 

 

2023 

Mart

Maj

Jun

16

11

29

Septembar

Oktobar

 

25

25

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

30.03.2021.

14.05.2021.

04.06.2021.

25.10.2021.

30.11.2021.

19.01.2022.

01.06.2022.

18.10.2022.

29.11.2022.

16.03.2023.

11.05.2023.

29.06.2023.

25.09.2023.

25.10.2023.

1. Novak Stjepanović (optuženi)

29.01.2021.

2. Nurfija Omić

13.09.2021.

3. Milivoje Perić

13.09.2021.

4. Petko Rankić

13.09.2021.

5. Dragan Đoković

13.09.2021.

6. Nenad Milovanović

13.09.2021.

7. Begajeta Mijić

28.02.2022.

8. Fatima Demirović

14.04.2022.

9. Rade Milovanovnić

13.09.2022.

10. Spasoje Milovanovnić

13.09.2022.