logo

Predmet: ĆUŠKA/QYSHK (Toplica Miladinović i dr.)

 

Optužnica – Toplica Miladinović i dr. – 10.09.2010.

Optužnica – Zoran Obradović - 01.04.2011.

Optužnica – Milojko Nikolić – 27.04.2011.

Optužnica – Ranko Momić – 31.05.2011.

Optužnica – Siniša Mišić – 07.11.2011.

Otpužnica Dejan Bulatović – 26.09.2012.

Proširena optužnica - 27.09.2012

Izmenjena jedinstvena optužnica - 17.12.2012. 

Izmenjena optužnica - 02.10.2013. 

Prvostepena presuda - 11.02.2014. 

Rešenje Apelacionog suda - 26.02.2015. 

Optužnica - Vladan Krstović, Lazar Pavlović i Milan Ivanović - 07.4.2014. 

Jedinstvena optužnica - 22.12.2015. 

Optužnica - Predrag Vuković 03.07.2019. 

Jedinstvena i izmenjena optužnica 10.01.2024 

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2010

Decembar

 

 

20-21  21-22  23  24

 

 

2011 

Februar

Mart

April

21  22  23

28  29  30  31

1  11   12  13

Maj

Jun

 Septembar

23

20  21  23

26  27  28  30

Oktobar

Novembar

 Decembar

3  4  6  7  28  31

22  29

 26  27  28

2012

Januar

Februar

Mart

25  26  27

20  21  23  24

26  27  28

Maj

Jun

Septembar

21  22  23

25

27

Novembar

Decembar

Decembar

13  14

17  20  21

Decembar

2013

Januar

Februar

Mart

28  29  30  31

1  18  20  21  22

25  26  27

April

Jun

Septembar

4  22  23

3 4 5 6 7 20

23  24  25  26

Oktobar

 Novembar

 Decembar

2  16

 5   25   26 27 28 29

 9  18  20 

2014

Januar

Februar

 

21 22 23 24

11

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji - Žalbeni postupak

2015 

Februar

 

 

24 25

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji - Ponovljeni postupak

2015 

Jun

Jul

Septembar

8

2

17

Novembar

Decembar

 

23

18

 

2016 

Januar

Februar

Mart

25

22

17

April

Jul

Septembar

21

06

05

Oktobar

Decembar

 

17 18

06

 

2017 

Februar

Mart

Maj

7

24

26

Jun

Septembar

Oktobar

30

7

26

Decembar

 

 

18

 

 

2018 

Februar

April

Jun

26

25

27

Septembar

Novembar

 

24

27

 

2019 

Januar

Mart

Maj

30

15

17

Jun

Septembar

Novembar

27

18

22

2020 

Februar

Jul

Septembar

12

06

29

Novembar

Decembar

 

03

15

 

2021 

Januar

Mart

Maj

29

19

17

Jul

Septembar

Novembar

01

22

01

2022 

Februar

Mart

Maj

28

25

31

Jul

Oktobar

Novembar

08

03

14

Decembar

 

 

27

 

 

2023 

Februar

Mart

Maj

06

20

22

Septembar

Oktobar

Novembar

07

18

09

Decembar

 

 

08

 

 

2024 

Januar

Mart

April

31

11

03, 05, 12

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

Ponovljeno suđenje - izdvojeni postupak u odnosu na opt. Dejana Bulatovića

2016 

April

 

 

14

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

Ponovljeno suđenje - izdvojeni postupak u odnosu na opt. Vladana Krstovića

2024 

April

 

 

05

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.04.2011.

23.05.2011.

03.07.2013.

29.11.2013.

# Završne reči

21.01.2014.

22.01.2014.

23.01.2014.

24.01.2014.

04.02.2014.

# Objava presude

11.02.2014.

1. Toplica Miladinović (optuženi)

20.12.2010.

21.12.2010.

2. Srećko Popović   (optuženi)

21.12.2010.

22.12.2010.

3. Slaviša Kastratović   (optuženi)

22.12.2010.

4. Boban Bogićavić   (optuženi)

22.12.2010.

5. Zvonimir Cvetković   (optuženi)

23.12.2010.

6. Radosav Brnović   (optuženi)

23.12.2010.

7. Vidoje Korićanin   (optuženi)

23.12.2010.

8. Veljko Korićanin   (optuženi)

24.12.2010.

9. Abdulah Sokić   (optuženi)

24.12.2010.

10. Borislav Vlahović  

21.02.2011.

11. Miladin Milojević

22.02.2011.

12. Miličko Janković

22.02.2011.

13. Radosav Cerović

23.02.2011.

14. Duško Antić

23.02.2011.

15. Erzen Lushi

28.03.2011.

16.Mustafa Husvukaj

29.03.2011.

17. Hazir Berisha

29.03.2011.

18. Rexh Kelmendi

29.03.2011.

19. Haxhi Çeku

30.03.2011.

20. Lirije Gashi

30.03.2011.

21. Halit Gashi

31.03.2011.

22. Betim Gashi

31.03.2011.

23. Branko Sajičić

11.04.2011.

24. Slađan Mašić

11.04.2011.

25. Dragan Simonović

12.04.2011.

26. Čedomir Cerović

12.04.2011.

27. Slađana Popović

13.04.2011.

28. Obrad Đoković

13.04.2011.

29. Krsto Đuričić

13.04.2011.

30. Zoran Obradović   (optuženi)

20.06.2011.

21.06.2011.

31. Milojko Nikolić   (optuženi)

21.06.2011.

32. Isa Gashi

23.06.2011.

33. Ranko Momić (optuženi)

26.09.2011.

27.09.2011.

14.11.2012.

34. Ifete Çeku

27.09.2011.

28.09.2011.

35. Zelfije Gashi

28.09.2011.

36. Qasim Shala

30.09.2011.

37. Sabrije Lushi

03.10.2011.

38. Shpresa Kelmendi

03.10.2011.

39. Tahir Kelmendi

03.10.2011.

04.10.2011.

40. Muje Gashi

04.10.2011.

41. Adrian Kelmendi

04.10.2011.

42. Sadik Gashi

06.10.2011.

43. Fatime Lushi

07.10.2011.

44. Haki Gashi

28.10.2011.

45. Lirije Gashi

28.10.2011.

46. Vidoje Jašović

28.10.2011.

47. Zoran Jašović

28.10.2011.

48. Tushe Gashi

31.10.2011.

49. Siniša Mišić (optuženi)

29.11.2011.

50. Zoran Rašković

26.12.2011.

27.12.2011.

28.12.2011.

25.01.2012.

26.01.2012.

27.01.2012.

18.02.2013.

23.04.2013.

51. Veselin Bešović

20.02.2012.

52. Snežana Bjelanović

20.02.2012.

53. Tahirukaj Nezir

21.02.2012.

54. Ajsha Kelmendi

21.02.2012.

55. Milan Ivičić

23.02.2012.

28.11.2013.

56. Radisav Radosavljević

23.02.2012.

57. Nenad Stojković

24.02.2012.

58. Jugoslav Stevanović Dulić

26.03.2012.

59. Milivoje Zdravković

26.03.2012.

60. Milena Dabović

27.03.2012.

61. Vladan Stevanović

27.03.2012.

62. Svetozar Jović

27.03.2012.

63. Ana Najman (veštak)

28.03.2012.

64. Dr Branko Mandić (veštak)

28.03.2012.

65. Duško Milinković

28.03.2012.

66. Dr Slobodan Savić

21.05.2012.

67.Saša Džudović

22.05.2012.

68. Dejan Bulatović

22.05.2012.

69. Jovica Novaković

27.09.2012.

70. Dejan Bulatović (optuženi)

13.11.2012.

28.11.2013.

71. Zaštićeni svedok A1

28.01.2013.

29.01.2013.

30.01.2013.

72. Ifete Haxhijaj

31.01.2013.

73. Gjejlane Gashi

01.02.2013.

74. Halit Gashi

01.02.2013.

75. Borislav Vlahović

01.02.2013.

76. Laureta Rama

20.02.2013.

77. Rashid Gjokaj

20.02.2013.

78. Sani Uka

20.02.2013.

79. Hajrullah Hyseni

21.02.2013.

80. Bajram Rama

21.02.2013.

81. Veštak Slobodan Savić

22.02.2013.

82. Amrush Ukshinaj

25.03.2013.

83. Myftar Ukshinaj

25.03.2013.

84. Besim Huskaj

26.03.2013.

85. Sadik Jahmurati

27.03.2013.

86. Vujadin Ćorović

04.04.2013.

87. Miloš Stojanović

04.04.2013.

88. Marta Stojanović

04.04.2013.

89. Darliborka Momić

04.04.2013.

90. Novićević Mirjana

04.04.2013.

91. Marko Vukotić

23.04.2013.

92. Nego Tomović

03.06.2013.

93. Slavko Rudinac

03.06.2013.

94. Ali Nikqi

04.06.2013.

95. Nezir Kastrati

04.06.2013.

96. Shaban Kastrati

04.06.2013.

97. Ismet Avdiu

05.06.2013.

98. Tane Nikqi

05.06.2013.

99. Fazile Hiseni

06.06.2013.

100. Avdil Hiseni

06.06.2013.

101. Hajrie Demaku

06.06.2013.

102. Faton Demaku

06.06.2013.

103. Servete Selmanaj

07.06.2013.

104. Sali Nikqi

07.06.2013.

105. veštak prof. dr Slobodan Savić

20.06.2013.

106. Zoran Avramović

20.06.2013.

107. Shehrije Bala

20.06.2013.

108. Goran Jovanović

20.06.2013.

109. veštak dr Đorđe Alimpijević

23.09.2013.

02.10.2013.

110.Din Shoshi

23.09.2013.

111. Mejreme Hamza

23.09.2013.

112. Elhame Haradinaj

23.09.2013.

113. Gjyle Bushati

24.09.2013.

114. Alben Bushati

24.09.2013.

115. Kumrije Jahmurataj

24.09.2013.

116. Čedomir Kordi

24.09.2013.

117. Kumrie Hamzaj

25.09.2013.

118. Hajrije Huskaj

25.09.2013.

119. veštak dr Dragan Ječmenica

02.10.2013.

120. Veštak dr Petar Stojanov

16.10.2013.

121. Velimir Vulević

25.11.2013.

122. Milisav Marjanović

26.11.2013.

123. Lazar Pavlović

26.11.2013.

124. Milan Ivanović

26.11.2013.

125. Vladan Krstović

26.11.2013.

126. Ganimete Nikqi

27.11.2013.

127. Milojica Aleksić

28.11.2013.

128. Srđan Ostrugnaj

28.11.2013.

129. Jovan Dašić

28.11.2013.

130. Dušan Lamburić

09.12.2013.

131. Ajete Nikqi

09.12.2013.

132. Dragan Popović

09.12.2013.

 

Lista svedoka – Transkripti - Ponovljeni postupak

# Proceduralna pitanja

08.06.2015.

02.07.2015.

18.12.2015.

05.09.2016.

17.10.2016.

18.10.2016.

06.12.2016.

26.05.2017.

27.06.2018.

27.11.2018.

30.01.2019.

18.09.2019.

12.02.2020.

06.07.2020.

29.09.2020.

03.11.2020.

15.12.2020.

29.01.2021.

19.03.2021.

17.05.2021.

01.07.2021.

22.09.2021.

01.11.2021.

28.02.2022.

25.03.2022.

31.05.2022.

03.10.2022.

14.11.2022.

06.02.2023.

22.05.2023.

07.09.2023.

09.11.2023.

08.12.2023.

31.01.2024.

11.03.2024.

12.04.2024.

# Završne reči

03.04.2024.

05.04.2024.

1. Toplica Miladinović (optuženi)

17.09.2015.

2. Srećko Popović (optuženi)

17.09.2015.

3. Slaviša Kastratović (optuženi)

17.09.2015.

4. Boban Bogićević (optuženi)

17.09.2015.

5. Veljko Korićanin (optuženi)

17.09.2015.

6. Abdulah Sokić (optuženi)

17.09.2015.

7. Milojko Nikolić (optuženi)

17.09.2015.

8. Siniša Mišić (optuženi)

17.09.2015.

9. Dejan Bulatović (optuženi)

17.09.2015.

10. Vladan Krstović (optuženi)

17.09.2015.

11. Lazar Pavlović (optuženi)

17.09.2015.

12. Milan Ivanović (optuženi)

17.09.2015.

13. Zoran Rašković

23.11.2015.

14. Zoran Grujić

25.01.2016.

15. Muhamed Hajdarpašić

22.02.2016.

16. Zoran Obradović

22.02.2016.

17. Dejan Bulatović

17.03.2016.

18. Duško Antić

17.03.2016.

19. Borislav Vlahović

21.04.2016.

20. Marko Vukotić

21.04.2016.

21. Zlatomir Pešić

21.04.2016.

22. Slobodan Vlahović

21.04.2016.

18. Radovan Paponjak

21.04.2016.

19. Svetozar Jović

06.07.2016.

20. Ifeta Çeku

07.02.2017.

21. Adrian Kelmendi

07.02.2017.

22. Fatime Lushi

24.03.2017.

23. Zelfije Gashi

24.03.2017.

24. Haki Gashi

30.06.2017.

25. Sabrije Gashi

07.09.2017.

26. Mustafa Husvukaj

26.10.2017.

27. Have Gashi

18.12.2017.

28. Ram Nikqi

18.12.2017.

29. Servete Selmanaj

26.02.2018.

30. Sali Nikči/Sali Nikqi

25.04.2018.

31. Halit Gaši/Halit Gashi

25.04.2018.

32. Sani Uka

24.09.2018.

33. Ali Nikqi

15.03.2019.

34. Shehide Dobra

17.05.2019.

35. Vahide Shala

17.05.2019.

36. Fazile Hyseni

17.05.2019.

37. Hajrie Demaku

27.06.2019.

38. Faton Demaku

27.06.2019.

39. Predrag Vuković (optuženi)

22.11.2019.

27.12.2022.

40. Zoran Rašković

08.07.2022.

40. Zoran Obradović

20.03.2023.

41. dr Branko Mandić (sudski veštak)

18.10.2023.

42. Ana Najman (sudski veštak)

18.10.2023.

 

 

Lista svedoka – Transkripti

Ponovljeno suđenje - izdvojeni postupak u odnosu na opt. Dejana Bulatovića

1. Dr. Nada Janković (sudski veštak)

14.04.2016.