logo

Predmet: Đakovica (optuženi Petrit Dulja)

 

Optužnica - 28.06.2022.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

Novembar

09

04, 26, 31

04, 08

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

31.10.2022.

# Završne reči stranaka

04.11.2022.

# Objavljivanje presude

08.11.2022.

1. Petrit Dulja (optuženi)

12.09.2022.

2. Gazment Krueziu

04.10.2022.

3. Antigona Bahtijari

04.10.2022.

4. Fljoreta Ljalja

26.10.2022.

5. Dušan Karanović

04.11.2022.