logo

Predmet: Đakovica (optuženi Petrit Dula)

 

Optužnica - 28.06.2022.

Prvostepena presuda - 8.11.2022.

Drugostepena presuda - 07.04.2023.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

Novembar

09

04, 26, 31

04, 08

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

31.10.2022.

# Završne reči stranaka

04.11.2022.

# Objavljivanje presude

08.11.2022.

1. Petrit Dula (optuženi)

09.09.2022.

2. Gazment Krueziu

04.10.2022.

3. Antigona Bahtijari

04.10.2022.

4. Fljoreta Ljalja

26.10.2022.

5. Dušan Karanović

04.11.2022.