logo

Predmet: “Bratunac – Suha” (opt. Jovan Novaković)

 

Optužnica 22.10.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Novembar

Decembar

 

05

16

 

2020 

Februar

Maj

Jun

21

11

24

Septembar

Novembar

Decembar

18

02

11

2021 

Februar

Mart

Maj

08

24

05

Jun

 

 

16

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

05.11.2019.

16.12.2019.

11.05.2020.

24.06.2020.

18.09.2020.

02.11.2020.

11.12.2020.

08.02.2021.

24.03.2021.

05.05.2021.

16.06.2021.

1. Jovan Novaković (optuženi)

21.02.2020.

2. dr. Zoran Stanković (sudski veštak)

21.02.2020.

3. dr. Vesna Jovanović (sudski veštak)

21.02.2020.