logo

Predmet: “Bratunac – Suha” (opt. Jovan Novaković)

 

Optužnica 22.10.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Novembar

Decembar

 

05

16

 

2020 

Februar

Maj

Jun

21

11

24

Septembar

Novembar

Decembar

18

02

11

2021 

Februar

Mart

Maj

08

24

05

Jun

Septembar

Novembar

16

27

08

2022 

Januar

Februar

April

10

21

04

Jun

Avgust

Oktobar

02

30

10

Novembar

Decembar

 

22

16

 

2023 

Februar

Mart

Maj

09

28

25

Jul

Septembar

Novembar

04

11

13

2024 

Januar

Februar

April

10

29

25

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

05.11.2019.

16.12.2019.

11.05.2020.

24.06.2020.

18.09.2020.

02.11.2020.

11.12.2020.

08.02.2021.

24.03.2021.

05.05.2021.

16.06.2021.

08.11.2021.

10.01.2022.

21.02.2022.

04.04.2022.

02.06.2022.

10.10.2022.

22.11.2022.

16.12.2022.

09.02.2023.

25.05.2023.

04.07.2023.

25.04.2024.

1. Jovan Novaković (optuženi)

21.02.2020.

2. dr. Zoran Stanković (sudski veštak)

21.02.2020.

3. dr. Vesna Jovanović (sudski veštak)

21.02.2020.

4. Rodoljub Đukanović

27.09.2021.

5. Živko Radić

27.09.2021.

6. Zaštićeni svedok M 22

30.08.2022.

7. Sreten Vuksić

28.03.2023.

8. Džemal Bećirović

11.09.2023.

9. Zaštićeni svedok 1

13.11.2023.

10. Zaštićeni svedok 2

13.11.2023.

11. Himzo Karić

10.01.2024.

12. Sejdalija Dudić

10.01.2024.

13. Zoran Milosavljević

29.02.2024.