logo

Predmet: “Bratunac – Suha” (opt. Jovan Novaković)

 

Optužnica 22.10.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Novembar

Decembar

 

05

16

 

2020 

Februar

Maj

Jun

21

11

24

Septembar

Novembar

Decembar

18

02

11

2021 

Februar

Mart

 

08

24

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

05.11.2019.

16.12.2019.

11.05.2020.

24.06.2020.

18.09.2020.

02.11.2020.

11.12.2020.

08.02.2021.

24.03.2021.

1. Jovan Novaković (optuženi)

21.02.2020.

2. dr. Zoran Stanković (sudski veštak)

21.02.2020.

3. dr. Vesna Jovanović (sudski veštak)

21.02.2020.