logo

Predmet: BIHAĆ III (opt. Dragan Dopuđa)

 

Optužnica - 15.12.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

Mart

April

 

09

20

 

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

20.04.2021.

1. Dragan Dopuđa (optuženi)

09.03.2021.