logo


Optužnica – 7.10.2005.

Izmenjena optužnica - 09.10.2006

Prvostepena presuda - 10.04.2007.

Žalba tužilaštva – 17.09.2007.

Izveštaj sa glavnog pretresa od 5. decembra 2005. do 10. aprila 2007.

Drugostepena presuda - 13.06.2008.

Optužnica u ponovljenom suđenju Aleksandru Mediću – 01.10.2008.

Prvostepena presuda u ponovljenom suđenju Aleksandru Mediću – 28.01.2009.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2005 

Decembar

 

 

20  21  22  23

 

 

2006 

Januar

Februar

Mart

23  24  25  26

21  22  23  24

13  14  15

April

Maj

Jun

11  12  13

11  12

19  20  21

Jul

Septembar

Novembar

3  5

4  5  25  26

1

Decembar

 

 

5

 

 

2007 

Januar

Februar

Mart

31

7

12

April

 

 

3  4  10

 

 

2008 

Jun

 

 

13

 

 

 

Kalendar suđenja - Izveštaji - ponovljeno suđenje Aleksandru  Mediću

2008 

Oktobar

Decembar

 

15

8

 

2009

Januar

Novembar

 

28

23

 

 

Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.11.2006.

07.02.2007.

03.04.2007.

04.04.2007.

10.04.2007.

13.06.2008.

1. Slobodan Medić (optuženi)

20.12.2005.

21.12.2005.

24.01.2006.

2. Aleksandar Medić (optuženi)

22.12.2005.

3. Aleksandar Vukov (optuženi)

23.12.2005.

24.01.2006.

4. Branislav Medić (optuženi)

23.01.2006.

24.01.2006.

5. Hana Fejzić

25.01.2006.

6. Safeta Muhić

25.01.2006.

7. Nura Alispahić

25.01.2006.

8. Osman Salkić

25.01.2006.

12.03.2007.

9. Hana Salkić

26.01.2006.

10. Semir Ibrahimović

26.01.2006.

11. Pera Petrašević (optuženi)

21.02.2006.

22.02.2006.

12. Slobodan Stojković

23.02.2006.

24.02.2006.

13. Branislav Vučenović

13.03.2006.

14. Igor Galijaš

13.03.2006.

15. Srđan Manojlović

14.03.2006.

16. Đura Mileusnić

15.03.2006.

17. Đura Opačić

15.03.2006.

18. Dušan Kosanović

11.04.2006.

12.04.2006.

19. Svedok A – zatvoreno za javnost

12.04.2006.

13.04.2006.

20. Bratislav Bogatić

11.05.2006.

21. Milivoje Vujadinović

11.05.2006.

22. Petra Dmitrović

12.05.2006.

23. Rajko Olujić

19.06.2006.

24. Damir Hovan

20.06.2006.

25. Željko Delić

21.06.2006.

26. Tomislav Kovač

03.07.2006.

27. Vasilije Mijović

05.07.2006.

28. Jovan Mirilo

05.07.2006.

29. Branimir Aleksandrić

04.09.2006.

30. Miroslav Grkinić

05.09.2006.

31. Slobodan Jovičić (veštak)

25.09.2006.

05.12.2006.

32. Danilo Šandor

26.09.2006.

33. Miodrag Blagojević (veštak)

31.01.2007.

34. Dragan Momirović

31.01.2007.

35. Amor Mašović

12.03.2007.

36. Sajme Salkić

12.03.2007.

37. Bekto Delić

12.03.2007.

 

Lista svedoka - Transkripti - ponovljeno suđenje Aleksandru Mediću

1. Aleksandar Medić (optuženi)

15.10.2008.

2. Slobodan Stojković

08.12.2008.

3. Pera Petrašević

28.01.2009.