logo

 


Optužnica
– 14.03.2008.

Optužnica-Darko Janković - 26.04.2010.

Prvostepena presuda - 08.12.2011.

Drugostepena presuda - 14.10.2012.

Izveštaj sa glavnog pretresa od 4. septembra 2008. do 3. septembra 2009.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2008 

Septembar

Oktobar

Novembar

4

13

10 11

2009 

Januar

Februar

Mart

22  23

20

16

Maj

Septembar

Novembar

8

3 

5

Decembar

 

 

3

 

 

2010 

Jun

Septembar

Oktobar

8

13

21

Novembar

 

 

29

 

 

2011 

Mart

April

Maj

15 16

14 15

16

Jun

Septembar

Oktobar

7

1

3 4

Novembar

Decembar

 

7 8

2  7 8  16

 

 

Lista svedoka

# Proceduralna pitanja

03.09.2009.

08.12.2011.

1. Goran Savić (optuženi)

04.09.2008.

11.11.2008.

21.10.2010.

2. Saša Ćilerdžić (optuženi)

04.09.2008.

11.11.2008.

21.10.2010.

3. Darko Janković (optuženi)

21.10.2010.

4. Svetislav Mitrović

13.10.2008.

04.10.2011.

5. Ivan Korać

11.11.2008.

6. Dragan Slavković

11.11.2008.

7. zaštićeni svedok T

22.01.2009.

23.01.2009

8. zaštićeni svedok - zatvoreno za javnost

23.01.2009.

9. Dragomir Cvetić

16.03.2009.

10. Milorad Jović

08.05.2009.

11. zaštićeni svedok ß

08.05.2009.

12. zaštićeni svedok 4

05.11.2009.
01.09.2011.

13. Boban Pavlović

03.12.2009.

14. svedok (oštećeni) pod pseudonimom 1

29.11.2010

15. svedok (oštećeni) pod pseudonimom 2

29.11.2010

16. svedok (oštećeni) pod pseudonimom 3

29.11.2010

17. Aco Bajić

15.03.2011.

18. Anđelko Vasiljević

15.03.2011.

19. Milenko Lazić

16.03.2011.

20. Milorad Pantić

16.03.2011.

21. Miloš Jovanović

16.03.2011.

22. Sreda Vuković

14.04.2011.

23. zaštićeni svedok - zatvoreno za javnost

15.04.2011.

24. zaštićeni svedok - zatvoreno za javnost

15.04.2011.

25. zaštićeni svedok T - zatvoreno za javnost

15.04.2011.

26. zaštićeni svedok A

16.05.2011.

27. Nada Janković (veštak)

03.10.2011.

28. dr Branko Mandić (veštak)

03.10.2011.

29. dr Dušan Dunjić

07.11.2011.

30. Miroslav Vuković

07.11.2011.

31. Rada Janković

07.11.2011.

32. Božidar Janković

07.11.2011.

33. Vojkan Milinković

08.11.2011.

34. Dragan Lazić

08.11.2011.

35. Zoran Jablanović

02.12.2011.

36. Biljana Dulović

02.12.2011.

37. Milomir Sretenović

02.12.2011.

38. Vojin Vučković

02.12.2011.

39. Miodrag Pavlović

07.12.2011.