FHP-OV-003 FOND: Sudski spisi, sa suđenja pripadnicima TO Vukovar i paravojne jedinice Leva Supoderica za ratni zločin protiv ratnih zarobljenika

PERIOD: 1997 – 2006

 

PRIMARNI IZVOR: Okružni sud u Somboru (Srbija), Vojni sud u Beogradu (Srbija), Uprava za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije, Okružni sud u Novom Sadu (Srbija), Županijski sud u Zagrebu (Hrvatska), Veće za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

OPSEG I MEDIJ:  8 arhivskih kutija

 

SADRŽAJ:  Fond sadrži dokumentaciju sa suđenja pripadnicima Teritorijalne odbrane Vukovara, koja je bila u sastavu tadašnje JNA, koji su kršeći pravila međunarodnog prava za vreme oružanog sukoba protivno Ženevskoj konvenciji o postupanju sa ratnim zarobljenicima lišili života ukupno 192 lica na poljoprivrednom dobru “OVČARA” kod Vukovara u Hrvatskoj,  čime su izvršili delo ratni zločin protiv ratnih zarobljenika.

Fond sadrži sudsku dokumentaciju (optužnica, transkripti sa suđenja, zapisnici o ispitivanju okrivljenih i svedoka, službene beleške i dr.), izveštaje sudskih veštaka, završni izveštaj komisije eksperata UN, popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari, izveštaje medija, fotografije, prepiska sa FHP-om i dr.

 

SISTEM SREĐIVANJA:   Hronološki, prema datumu

Očekuje se povećanje fonda

 

JEZIK:  Srpski, hrvatski

 

LISTA SADRŽAJA:

 

Kutija br. 1

09.01.1997.- 18.01.2006.

 

 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Somboru, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Vojnog suda u Beogradu, Republika Srbija
 • Dokumentacija Uprave za borbu protiv organizovanog kriminala MUP-a Srbije
 • Sudska dokumentacija Okružnog suda u Novom Sadu, Republika Srbija
 • Sudska dokumentacija Županijskog suda u Zagrebu, Republika Hrvatska
 • Sudska dokumentacija Veća za ratne zločine Okružnog suda u Beogradu, Republika Srbija

 

Kutija br. 2

1991 – 2005

 • Izveštaj Komisije za humanitarna pitanja i nestala lica, Savezne Republike Jugoslavije
 • Izveštaj sudskih veštaka
 • Završni izveštaj komisije eksperata Ujedinjenih Nacija
 • Masovna grobnica – Ovčara
 • Popis identifikovanih posmrtnih ostataka ekshumiranih na Ovčari
 • Izveštaji medija, fotografije i dr.

 

Kutija br. 3

04.12.2003. – 27.10.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – optužnica od 04.12. 2003.
 • Transkripti sa glavnog pretresa od 09.03.2004. do 27.10.2004.

 

Kutija br. 4

28.10.2004. – 17.12.2004.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od  28.10.2004. do 17.12.2004.

 

Kutija br. 5

24.01.2005  –  22.04.2005.

 

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 24.01.2005-22.04.2005.

 

Kutija br. 6

23.05.2005 – 08.07.2005.

 • Okružni sud u Beogradu- Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 23.05.2005-08.07.2005.

 

Kutija br. 7

 

12.09.2005-18.10.2006.

 • Okružni sud u Beogradu – Veće za ratne zločine – transkripti sa glavnog pretresa od 12.09.2005-22.11.2005, presuda od 12.12.2005. i rešenje Vrhovnog suda od 18.10.2006.

Kutija br. 8

 

 • Poverljivo- zatvoreno za javnost

 

Share