logo

Predmet: "Bosanska Krupa" (opt. Ranka Tomić)

 

Optužnica 26.05.2016. 

Prvostepena presuda 26.11.2018. 

Drugostepena presuda 27.05.2019. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2016 

Oktobar

Novembar

Decembar

14

25

28

2017 

Januar

Mart

Maj

26

31

08

Septembar

Oktobar

Novembar

08

09

23

Decembar

 

 

15

 

 

2018 

Januar

Mart

April

25

06

16

Maj

Jun

Septembar

28

18

14

Oktobar

Novembar

 

19

16, 26

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

25.11.2016.

28.12.2016.

08.05.2017.

09.10.2017.

06.03.2018.

16.04.2018.

28.05.2018.

18.06.2018.

14.09.2018.

#Završne reči stranaka

16.11.2018.

#Objavljivanje presude

26.11.2018.

1. Ranka Tomić (optužena)

14.10.2016.

2. Marinko Kerkez

26.01.2017.

3. Mirsad Musić

31.03.2017.

4. Aziz Gromilić

31.03.2017.

5. Veselko Đukić

08.09.2017.

6. Ranko Mačkić

23.11.2017.

7. Radmila Švonja

23.11.2017.

8. Milan Gaćeša

23.11.2017.

9. Mevlida Konjević

15.12.2017.

10. Bora Kuburić

15.12.2017.

11. Dušanka Đukić

25.01.2018.

12. Gojko Korica

25.01.2018.

13. Enes Dedić

19.10.2018.