logo

Predmet: SANSKI MOST II (opt. Branko Basara i dr.)

 

Optužnica - 25.03.2021.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2021

Jun

Septembar

Oktobar

28

17

22

Decembar

 

 

01

 

 

2022

Januar

Februar

April

14

24

08

Maj

Jun

Avgust

18

24

31

Oktobar

Novembar

 

12

24

 

2023

Januar

Februar

Mart

23

27

31

Maj

Jun

Septembar

12

13

11

Novembar

Decembar

 

13

22

 

2024

Januar

Februar

 

19

26

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

22.10.2021.

14.01.2022.

08.04.2022.

18.05.2022.

24.06.2022.

12.10.2022.

24.11.2022.

23.01.2023.

27.02.2023.

31.03.2023.

12.05.2023.

13.06.2023.

13.11.2023.

22.12.2023.

19.01.2024.

26.02.2024.

1. Branko Basara (optužena)

28.06.2021.

2. Adil Draganović

17.09.2021.

3. Dragan Majkić

01.12.2021.

4. Mile Dobrijević

24.02.2022.

5. Husejin Bašić

31.08.2022.

6. Dušan Railić

11.09.2023.