logo

 


Optužnica
-
07.11.2007.

Prvostepena presuda - 08.07.2008.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2008 

Februar

Mart

April

1 4

21

9

Jun

Jul

 

6 30

8

 

 

Lista svedoka - Transkripti

1. Zdravko Pašić (optuženi)

01.02.2008.

2. Dragica Majurec

01.02.2008.

3. zaštićeni svedok A

04.02.2008. 

06.06.2008.

4. zaštićeni svedok B

04.02.2008. 

06.06.2008.

5. zaštićeni svedok C

04.02.2008.

6. Mane Čokiša

21.03.2008.

7. Dmitar Višnjić

21.03.2008.

8. Petar Glamočlija

09.04.2008.

9. Anka Koralija

09.04.2008.

10. Milan Grubješić

06.06.2008.

11. Slobodan Savić (veštak)

08.07.2008.