logo

 

Optužnica - 11.08.2009.

Precizirana optužnica - 16.11.2010.

Prvostepena presuda - 21.01.2011.

Drugostepena odluka - 07.12.2011.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 19.09.2012.

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku - 13.11.2013.

Presuda vrhovnog Kasacionog suda - 05.12.2014.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2009 

Septembar

Oktobar

Novembar

23 24 25 28 29 30

5 6

2 3 4 5 7 8

Decembar

 

 

7, 8 9, 10 17, 18

 

 

2010

Februar

Mart

April

8 9 10

10 11 12 15 16 17 18 19

8 9 12 13 14

Maj

Jun

Septembar

10 11 13 14

21 22 23

20 21 22 29

Oktobar

Novembar

Decembar

25 29

22 23 24

16 17 27 28 29

 

Kalendar suđanja – izdvojeni postupak

2010.

Oktobar

Novembar

 

5 6

11

 

 

Kalendar suđanja – ponovljeno suđenje

2012

Mart

Maj

Jun

20

24 25

5 6 7 27 28 29

Septembar

 

 

3 4 5 6  7 19

 

 

2013 

Maj

 

 

13 14

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Agush Memishi (optuženi)

24.09.2009.

25.09.2009.

2. Samet Hajdari (optuženi)

28.09.2009.

3. Faton Hajdari (optuženi)

28.09.2009.

4. Ahmet Hasani (optuženi)

28.09.2009.

5. Nazif Hasani (optuženi)

29.09.2009.

6. Ferat Hajdari (optuženi)

30.09.2009.

7. Kamber Sahiti (optuženi)

30.09.2009.

8. Selimon Sadiku (optuženi)

30.09.2009.

9. Burim Fazliu (optuženi)

30.09.2009.

10. Slavica Marković

05.10.2009.

11. Nenad Mladenović

05.10.2009.

12. Milan Simonović

05.10.2009.

13. Dragan Ristić

06.10.2009.

14. Predrag Stevanović

06.10.2009.

15. Zaštićena svedokinja C1-zatvoreno za javnosti

03.11.2009.

04.11.2009.

16. Zaštićena svedokinja C2-zatvoreno za javnosti

05.11.2009.

17. Zaštićeni svedok A4

10.12.2009.

18. Dejan Ristić

17.12.2009.

19. Zaštićeni svedok B2-zatvoreno za javnost

18.12.2009.

08.02.2010.

20. Hysen Hyseni

09.02.2010.

21. Shefik Alushani

09.02.2010.

22. Zaštićeni svedok A1

10.02.2010.

23. Zaštićeni svedok A3

10.02.2010.

24. Zaštićeni svedok B1

10.02.2010.

25. Svedok saradnik Božur 50-zatvoreno za javnost

10.03.2010.

11.03.2010.

12.03.2010.

15.03.2010.

16.30.2010.

17.03.2010.

18.03.2010.

19.03.2010.

08.04.2010.

09.04.2010.

12.04.2010.

26. Zoran Đurić

13.04.2010.

27. Ana Najman

13.04.2010.

10.05.2010.

22.06.2010.

28. Slobodan Savić

14.04.2010.

13.05.2010.

29. Slobodan Slavković

14.04.2010.

30. Branko Mandić

10.05.2010.

22.06.2010.

21.09.2010.

31. Marija Đurić-Srejić

13.05.2010.

32. Ivica Arsić

14.05.2010.

33. Srđan Simonović

14.05.2010.

34. Grozdana Lazić

14.05.2010.

35. Jordanka Pavić

14.05.2010.

36. Xhafer Musliu

21.06.2010.

37. Duško Lapac

21.06.2010.

38. Vesna Bošković

21.06.2010.

20.09.2010.

39. Sazair Shaqiri

20.09.2010.

40. Sead Kerimi

21.09.2010.

41. Radomir Ilić

22.09.2010.

42. Zaštićeni svedok C1

25.10.2010.

43. Zaštićeni svedok C1

25.10.2010.

44. Dragan Labović

29.10.2010.

45. Danica Marinković

29.10.2010.

46. Divna Đokić

22.11.2010.

47. Dr Branko Đurić

22.11.2010.

48. Dr Ana Najman

22.11.2010.

49. Časlav Stoilković

23.11.2010.

50. Dragica Stanković

23.11.2010.

51. Zoran Jovanović

23.11.2010.

 

Lista svedoka – Transkripti sa izdvojenog postupka

1. Zoran Anastasov

05.10.2010.

2. Dragiša Vaisć

05.10.2010.

3. Zorica Vasić

05.10.2010.

4. Radojka Antić

05.10.2010.

5. Predrag Anđelković

05.10.2010.

6. Sunčica Antić

05.10.2010.

7. Velimir Arsić

06.10.2010.

8. Svetozar Antić

06.10.2010.

9. Branimir Antić

06.10.2010.

10. Slavica Arsić

06.10.2010.

11. Biserka Arsić

06.10.2010.

12. Dobrivoje Metodijević

11.11.2010.

13. Žarko Đorđević

11.11.2010.

14. Stanica Antić

11.11.2010.

15. Dragan Jocić

11.11.2010.

16. Dragan Stanković

11.11.2010.

 

Lista svedoka – Transkripti u ponovljenom postupku

# Objavljivanje presude

19.09.2012.

# Završne reči stranaka

05.09.2012.

06.09.2012.

07.09.2012.

#Proceduralna pitanja

20.03.2012.

27.06.2012.

04.09.2012.

1. Svedok saradnik Božur 50 –  isključena javnost

24.05.2012.

2. Darinka Đorđević

25.05.2012.

3. Dragiša Đorđević

25.05.2012.

4. Zaštićeni svedok C2 – isključena javnost

25.05.2012.

5. Ibrahim Shabani

05.06.2012.

6. Enver Bilaj

05.06.2012.

7. Haki Miftari

05.06.2012.

8. Arben Aliu

05.06.2012.

9. Ramiz Alijaj

05.06.2012.

10. Shefket Qerimi

05.06.2012.

11. Qani Luftiu

05.06.2012.

12. Seladin Memishi

05.06.2012.

13. Vladimir Vasić

06.06.2012.

14. Milutin Dimitrijević

06.06.2012.

15. Zoran Vitković

06.06.2012.

16. Miloš Mladenović

06.06.2012.

17. Stojan Stanimirović

07.06.2012.

18. Srđan Đorđević

07.06.2012.

19. Žarko Rakić

07.06.2012.

20. Zoran Stanković

07.06.2012.

21. Selimon Sadiki (optuženi)

28.06.2012.

29.06.2012.

22. Dušan Gavranovič

03.09.2012.

23. Stanka Grujič

03.09.2012.

24. Slobodanka Čolić

03.09.2012.

24. Slobodan Savić (sudski veštak)

05.09.2012.