logo

Predmet: Višegrad (optuženi Slađan Tasić)

 

Optužnica - 29.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Novembar

Decembar

 

08

07

 

2023 

Januar

Mart

April

31

30

21

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

31.01.2023.

30.03.2023.

1. Slađan Tasić (optuženi)

08.11.2022.

2. Ramiz Isić

21.04.2023.