logo

Predmet: Višegrad (optuženi Slađan Tasić)

 

Optužnica - 29.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Novembar

Decembar

 

08

07

 

2023 

Januar

Mart

April

31

30

21

Jun

Septembar

Oktobar

20

12

24

Novembar

Decembar

 

16

26

 

2024 

Januar

Februar

April

16

09

02, 24

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

31.01.2023.

30.03.2023.

24.10.2023.

16.01.2024.

09.02.2024.

# Završne reči stranaka

02.04.2024.

# Objavljivanje presude

24.04.2024.

1. Slađan Tasić (optuženi)

08.11.2022.

2. Ramiz Isić

21.04.2023.

3. Dževad Isić

20.06.2023.

4. Zaštićeni svedok „P1“

12.09.2023.

5. Bogdan Miletić

16.11.2023.

6. Milojko Tasić

16.11.2023.

7. Nikola Marković

16.11.2023.

8. Milomir Ivanović

16.11.2023.

9. Rade Tasić

16.11.2023.

10. Boro Milnović

26.12.2023.