logo


Optužnica - 25.04.2006.

Prvostepena presuda - 23.04.2009.

Drugostepena presuda - 30.06.2010.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku – 15.12.2010.

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku - 06.06.2011.

Izveštaj sa glavnog pretresa

 

Izveštaji sa suđenja

2009

Januar

Mart

April

12  13  14  15

2  3

6  7  8  23

2008 

Januar

Februar

Mart

14 15 16 17 18

5 6 7 8

3 4 5 6 7

April

Maj

Jun

1

6

2 2-3 4 5 30

Jul

Septembar

Oktobar

1 2

3 4

1 2 3

Novembar

Decembar

 

3 4

1 3 4

 

2007 

Januar

Februar

Mart

9 10 11 12

1 5 6 7

5 6 7 8 9

April

Maj

Jun

2 3 4 5

15 16 17

4 5 6

Jul

Septembar

Oktobar

2 3 4 5

10

1

Novembar

Decembar

 

5 6

3 4 5 6 7

 

2006

Oktobar

Novembar

Decembar

2 3 4 5 6

6 7 9 4-7  7-9

4 5 6 7

 

Lista svedoka

1. Radoslav Mitrović (optuženi)

02.10.2006. 

03.10.2006. 

05.11.2007.

2. Radojko Repanović (optuženi)

03.10.2006. 

05.11.2007.

3. Nenad Jovanović (optuženi)

04.10.2006. 

05.11.2007.

4. Slađan Čukarić (optuženi)

05.10.2006. 

02.03.2009. 

05.11.2007.

5. Milorad Nišavić (optuženi)

05.10.2006. 

05.11.2007. 

14.01.2008.

6. Miroslav Petković (optuženi)

06.10.2006. 

05.11.2007.

7. Zoran Petković (optuženi)

06.10.2006. 

05.11.2007.

8. Ramiz Papić (optuženi)

07.11.2006. 

05.11.2007.

9. Velibor Veljković

07.11.2006. 

04.11.2008. 

08.11.2006. 

05.11.2007.

10. Dobrivoje Perić

09.11.2006. 

05.11.2007.

11. Miloš Vukobrat

09.11.2006.

12. Svedok A

04.12.2006. 

05.12.2006. 

06.12.2006. 

07.12.2006. 

03.11.2008.

04.11.2008. 

10.01.2007.

13. Milutin Miljković

11.01.2007.

14. Milovan Gogić

11.01.2007. 

03.10.2008.

15. Goran Đokić

12.01.2007.

 03.10.2008.

16. Novica Đorđević

01.02.2007. 

04.11.2008.

02.03.2009.

17. Anđelko Popović

05.02.2007.

18. Milan Đuričić

06.02.2007.

19. Miloš Vojinović

07.02.2007.

20. Nebojša Milojević

05.03.2007. 

02.03.2009.

21. Milovan Fatić

05.03.2007.

22. Todor Jovanović

06.03.2007.

23. Nikola Mojsić

06.03.2007. 

03.11.2008.

24. Spira Kostić

07.03.2007.

25. Ljubiša Gogić

08.03.2007. 

03.11.2008.

26. Zoran Stanisavljević

08.03.2007.

27. Milovan Nedeljković

09.03.2007.

28. Dragoljub Petković

09.03.2007.

29. Sveta Tripković

02.04.2007.

30. Nedeljko Petković

03.04.2007

31. Bogoljub Trajković

03.04.2007

32. Jovica Trajković

04.04.2007.

33. Svetozar Nedeljković

04.04.2007.

34. Svedok B

05.04.2007.

35. Svedok C

05.04.2007.

36. Srđan Andrejević

15.05.2007.

37. Dejan Bojović

15.05.2007.

38. Zoran Arizanović

15.05.2007.

39. Milosav Gogić

16.05.2007.

40. Krunislav Janković

16.05.2007.

41. Slavoljub Jokić

16.05.2007.

42. Ratomir Milojević

17.05.2007.

43. Zvonko Nedeljković

17.05.2007.

44. Đura Nojić

17.05.2007.

45. Ivica Novković

04.06.2007. 

10.09.2007.

46. Jovan Nojić

05.06.2007.

47. Trajko Trajković

05.06.2007.

48. Sava Jovanović

05.06.2007.

49. Stanko Trboljevac

06.06.2007.

50. Miroslav Krstić

06.06.2007.

51. Krunislav Kazić

06.06.2007.

52. Vera Petković

02.07.2007. 

14.01.2008.

53. Milovan Nišavić

02.07.2007. 

14.01.2008.

54. Miomir Nišavić

02.07.2007.

55. Miloš Stefanović

03.07.2007.

56. Nikola Vazur

03.07.2007.

57. Nebojša Gopić

03.07.2007.

58. Dragan Borisavljević

05.07.2007.

59. Milisav Gogić

05.07.2007.

60. Predrag Tasovac (veštak)

10.09.2007.

61. Nada Janković (veštak)

10.09.2007. 

03.03.2008. 

03.11.2008. 

02.06.2008.

62. Hysni Berisha

03.12.2007.

63. Shyhrete Berisha

04.12.2007.

64. Muharrem Shala

05.12.2007.

65. Ali Gjogaj

06.12.2007.

66. Milivoje Savić

07.12.2007.

67. Milovan Jablanović

14.01.2008.

68. Sava Jovanović

14.01.2008.

69. Jovan Vujičić

14.01.2008.

70. Srboljub Marković

15.01.2008.

71. Milovan Petrović

15.01.2008.

72. Sanija Tanasković

16.01.2008.

73. Slavomir Jovanović

16.01.2008.

74. Jablan Šapić

16.01.2008.

75. Milenko Đinović

17.01.2008.

76. Zoran Marković

17.01.2008.

77. Nikola Ljubisavljević

17.01.2008.

78. Milovan Stanojević

18.01.2008.

79. Milorad Stojanović

18.01.2008.

80. Goran Obradović

05.02.2008.

81. Ljubiša Stojanović

05.02.2008.

82. Zoran Siketić

06.02.2008.

83. Goran Spasić

06.02.2008.

84. Trifun Petković

06.02.2008.

85. Marjan Krasniqi

07.02.2008.

86. Fejzullah Berisha

07.02.2008.

87. Nenad Stojković

08.02.2008.

88. Rade Jović

08.02.2008.

89. Saša Mišković

08.02.2008.

90. Aleksandar Jovanović (veštak)

03.03.2008. 

03.11.2008.

91. Argon Berisha

03.03.2008.

92. Nenad Milojević

04.03.2008.

93. Milorad Obradović

04.03.2008.

94. Mustafa Elez

05.03.2008.

95. Stojan Konjikovac

05.03.2008. 

06.03.2008.

96. Zoran Ilić

07.03.2008.

97. Srđan Ilić

07.03.2008.

98. Đorđe Alimpijević (veštak)

06.05.2008. 

04.12.2008.

99. Dušanka Čorak (veštak)

02.06.2008.

100. Obrad Stevanović

02.06.2008. 

03.06.2008.

101. Božidar Delić

04.06.2008.

102. Slavoljub Madić

05.06.2008.

103. Milivoje Grkajac

30.06.2008.

104. Milivoje Milosavljević

01.07.2008.

105. Jugoslav Jovanović

01.07.2008.

106. Bogoljub Jovanović

02.07.2008.

107. Dobrivoje Vitošević

02.07.2008. 

03.09.2008.

108. Milan Čanković

03.09.2008.

109. Mirko Vujičić

04.09.2008.

110. Novica Jovanović

04.09.2008.

111. Nebojša Vitošević

04.09.2008.

112. Slobodan Andrejević

01.10.2008.

113. Mile Krstić

02.10.2008.

114. Miodrag Andrejević

02.10.2008.

115. Živorad Janković

02.10.2008.

116. Gjezair Rahmani

03.11.2008.

117. Nikola Mojsić

03.11.2008.

118. Jugoslav Skenederi

01.12.2008.

119. Jovica Popovski

01.12.2008.

120. Bogoljub Milenković

01.12.2008.

121. Florim Berisha

04.12.2008.

122. Betim Berisha

04.12.2008.

123. Xhelal Berisha

12.01.2009.

124. Idriz Haxhijaj

13.01.2009.

125. Saša Stanković

13.01.2009.

126. Radomir Marković

13.01.2009.

127. Dragan Karleuša

14.01.2009.

128. Bratislav Stojković

14.01.2009.

129. Blagoje Cvetković

02.03.2009.

130. Završna reč zamenika tužioca za ratne zločine

06.04.2009.

131. Završna reč punomoćnice oštećenih

06.04.2009.

132. Završne reči branilaca optuženih

06.04.2009.

07.04.2009.

08.04.2009.

133. Završne reči optuženih

08.04.2009.

134. Izricanje presude

23.04.2009.