logo

Predmet: “Doboj – Kožuhe” (opt. Nebojša Stojanović)

 

Optužnica 13.07.2018. 

Prvostepena presuda 15.10.2020. 

Drugoostepena presuda 22.03.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Februar

April

Maj

19

08

16

Septembar

Oktobar

Decembar

19

18

20

2020 

Februar

Jun

Septembar

20

22

14, 25

Oktobar

 

 

15

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

08.04.2019.

20.12.2019.

14.09.2020.

# Završne reči stranaka

25.09.2020.

# Objavljivanje presude

15.10.2020.

1. Nebojša Stojanović (optuženi)

19.02.2019.

2. Ružica Miloš

19.02.2019.

3. Miroslav Marković

16.05.2019.

4. Ivo Senković

19.09.2019.

5. Siniša Nedić

19.09.2019.

6. Dušan Tošić

19.09.2019.

7. Anto Blažević

18.10.2019.

8. Željko Živković

20.02.2020.

9. Mira Starčević

20.02.2020.

10. Bogdan Živković

20.02.2020.

11. Slobodan Krulj

20.02.2020.

12. Slobodan Despotović

20.02.2020.

13. prof.dr. Zoran Stanković (sudski veštak)

22.06.2020.

14. Milan Kunjadić (sudski veštak)

22.06.2020.