logo

Predmet: SREBRENICA II (opt. Milenko Živanović)

 

Optužnica - 29.12.2021.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Maj

Septembar

Oktobar

30

12

31

Novembar

 

 

25

 

 

2023

Februar

Mart

Maj

27

27

10

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

30.05.2022.

25.11.2022.

27.02.2023.

10.05.2023.

01. Milenko Živanović (optuženi)

12.09.2022.

31.10.2022.

02. Petar Škrbić

27.03.2023.

03. Mirko Trivić

27.03.2023.

01. Vinko Pandurević

27.03.2023.