logo

Predmet: "Brčko – logor Rasadnik" (opt. Osman Osmanović)

 

Optužnica 21.02.2020. 

Prvostepena presuda 18.03.2023. 

Drugostepena presuda 26.01.2023. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Jun

Jul

Septembar

01

01, 27

29

Novembar

Decembar

 

23

03, 17

 

2021 

Mart

April

Maj

05

02, 14

28

Oktobar

Novembar

Decembar

04

05, 18

06

2022 

Januar

Februar

Mart

27

24

18

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

03.12.2020.

18.11.2021.

06.12.2021.

27.01.2022.

#Završne reči stranaka

24.02.2022.

#Objavljivanje presude

18.03.2022.

1. Osman Osmanović (optuženi)

01.06.2020.

2. Mara Vukmirović

01.07.2020.

3. Snježana Simikić

01.07.2020.

4. Arman Jašarević

27.07.2020.

5. Vasiljko Todić

27.07.2020.

29.09.2020.

6. Zora Simić

29.09.2020.

7. Senad Jašarević

23.11.2020.

8. Hazim Mujkić

17.12.2020.

9. Novalija Fazlović

17.12.2020.

10. Ferid Fazlović

05.03.2021.

11. Esad Banda

05.03.2021.

12. Hadžaga Hodžić

05.03.2021.

13. Niko Salatović

05.03.2021.

14. Kadrija Avdić

02.04.2021.

15. Zekerija Mujkanović

02.04.2021.

16. Hajrudin Jusufović

02.04.2021.

17. Šefko Kaloper

14.04.2021.

18. Momir Zec

28.05.2021.

19. Amir Sudar

04.10.2021.

20. Halil Tahto

04.10.2021.

21. Suad Kurtović

05.11.2021.