logo

Predmet: "Caparde" (opt. Dragan Maksimović)

 

Optužnica 26.12.2017. 

Presuda 06.06.2018. 

 

<

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

April

 

 

27

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Proceduralna pitanja

27.04.2018.