KONKURS za poziciju: Finansijski menadžer_ka

KONKURS za poziciju: Finansijski menadžer_ka

KP-slika-bhsLokacija: Beograd, Srbija
Puno radno vreme, rad iz kancelarije
Rok za prijavljivanje: 31. januar 2024. godine

Fondacija Fond za humanitarno pravo (FHP) raspisuje konkurs za poziciju Finansijski menadžer_ka, sa angažmanom od godinu dana, uz mogućnost produženja ugovora. Finansijski menadžer_ka upravlja finansijskim poslovanjem FHP-a i direktno je odgovoran šefici računovodstva i izvršnom direktoru.

 

 

Opis poslova

 • Budžetiranje;
 • Praćenje troškova;
 • Izveštavanje prema donatorima i priprema tražene dokumentacije, komunikacija sa donatorima, izmene budžeta i komunikacija u vezi sa finansijskim pitanjima;
 • Pregledanje i kontrola finansijskih izveštaja i prateće dokumentacije partnerskih organizacija i organizacija koje primaju pod-grantove;
 • Rasporeda zarada po projektima (priprema za knjiženje);
 • Raspored administrativnih troškova po projektima;
 • Priprema tabela o projektnim budžetima i distribuciji sredstava;
 • Priprema dokumentacije za potrebe projektne revizije;
 • Oslobađanje od PDV-a za troškove na pojedinim projektima;
 • Obračun urađenog posla za spoljne saradnike (prevod, lektura, transkripcija, video montaža);
 • Vođenje blagajne;
 • Drugi relevantni poslovi po nalogu direktora/šefice računovodstva.

Obrazovanje, veštine i znanja

 • Visoka stručna sprema. Ukoliko kandidat_kinja nema visoku stručnu spremu, očekuje se da ima minimum pet godina iskustva u vođenju projekata i minimum tri godine iskustva u vođenju EU ili sličnih donatorskih projekata;
 • Minimum dve godine iskustva u finansijskom vođenju projekata;
 • Iskustvo u finansijskom vođenju EU projekata ili sličnih donatorskih projekata;
 • Iskustvo u finansijskom izveštavanju;
 • Znanje engleskog jezika;
 • Napredno poznavanje rada u Microsoft Excel-u;
 • Zainteresovanost za tranzicionu pravdu, ljudska prava i srodne teme.

Prednost će imati kandidati_kinje sa iskustvom rada u civilnom sektoru.

Angažman zahteva puno radno vreme i rad u kancelariji u Beogradu.

Prijave treba da sadrže biografiju (CV) i motivaciono pismo sa informacijama o razlozima za prijavu na konkurs. Prijave slati na konkurs@hlc-rdc.org najkasnije do 31. januara 2024. godine. Prijave će biti razmatrane po pristizanju, a biće kontaktirani samo oni kandidati_kinje koji uđu u uži izbor.

Fond za humanitarno pravo (FHP) je vodeća nevladina organizacija koja se bavi nasleđem ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih – u programima dokumentovanja, uspostavljanja pravde i memorijalizacije žrtava ratnih zločina.

Share

Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekta

Konkurs za poziciju koordinatora/ke projekta

KP-slika-bhsLokacija: Beograd, Srbija
Puno radno vreme, rad iz kancelarije
Rok za prijavljivanje: 17. decembar 2023. godine

Fond za humanitarno pravo (FHP) je vodeća nevladina organizacija koja se bavi nasleđem ratova u bivšoj Jugoslaviji tokom devedesetih – u programima dokumentovanja, uspostavljanja pravde i memorijalizacije žrtava ratnih zločina. Program memorijalizacije oslanja se na dokumentaciju koju je FHP prikupio tokom 30 godina rada, uključujući i činjenice utvrđene pred sudovima, kako bi odao počast žrtvama ratnih zločina, kritički preispitivao dominantne narative o ratovima, pružio neformalnu edukaciju i, u različitim medijskim formatima, javnosti približio sudski utvrđene činjenice o ratnim zločinima.

Tražimo posvećenog/u i veštog/u profesionalca/ku koji/a će ojačati naš tim iskusnih istraživača/ica i praktičara/ki. Koordinator/ka projekta biće odgovoran/a za implementaciju i dalji razvoj programa te za praćenje i izveštavanje o realizaciji aktivnosti. On/ona će koordinisati rad tima od tri-četiri člana i biti direktno odgovoran/na zamenici izvršnog direktora.

Opis zaduženja:

 • koordinacija aktivnosti koje FHP sprovodi u oblasti kulture sećanja;
 • praćenje rada FHP-a u oblasti kulture sećanja;
 • osmišljavanje novih aktivnosti i rad na daljem razvoju programa memorijalizacije;
 • istraživanje i pisanje tekstova o različitim temama u oblasti kulture sećanja (članci, izveštaji, predlozi praktičnih politika i sl.);
 • uspostavljanje i održavanje saradnje s relevantnim organizacijama, institucijama i pojedincima u Srbiji, regionu i šire;
 • praćenje događaja u oblasti kulture sećanja u Srbiji i postjugoslovenskom prostoru;
 • doprinos obezbeđivanju finansijskih sredstava za nove projekte praćenjem otvorenih poziva i drugih mogućnosti prikupljanja sredstava i učestvovanjem u osmišljavanju predloga projekata;
 • komunikacija s donatorima i priprema izveštaja o realizaciji projekta;
 • ostale programske i projektne aktivnosti prema potrebi.

Za obavljanje navedenih aktivnosti, kandidat/kinja treba da ispunjava sledeće uslove:

 • završene master ili doktorske studije iz oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, suočavanja s prošlošću, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u radu na temama vezanim za ratove devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji;
 • najmanje tri godine iskustva u radu na projektima;
 • odlično poznavanje rada na računaru;
 • tečno poznavanje bosansko-hrvatsko-srpskog i engleskog jezika.

Prednost će imati kandidati/kinje koji/e imaju:

 • objavljene radove u oblasti tranzicione pravde, kulture sećanja, izgradnje mira ili drugih relevantnih oblasti;
 • iskustvo u koordinaciji projekata.

Angažman zahteva puno radno vreme i rad u kancelariji u Beogradu.

Prijave treba da sadrže biografiju (CV) i motivaciono pismo sa informacijama o razlozima za prijavu na konkurs i ključnim oblastima potencijalnog doprinosa programu memorijalizacije Fonda za humanitarno pravo. Prijave slati na konkurs@hlc-rdc.org najkasnije do 17. decembra 2023. godine. Nakon razmatranja prijava, biće obavešteni/e samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

Konkurs za stipendiranje: Aktivizam na polju sećanja

MAF-slika-bhs

Fond za humanitarno pravo (FHP) je otvorio novi poziv za stipendiranje istraživačkih i praktičarskih radova u okviru programa „Aktivizam na polju sećanja”. Program ima za cilj da omogući kritičku kulturu sećanja u odnosu na ratove devedesetih u bivšoj Jugoslaviji, koja se zasniva na činjenicama i fokusirana je na žrtve ratnih zločina. 

Stipendije u trajanju od tri ili šest meseci namenjene su istraživačima, novinarima, umetnicima i aktivistima koji se bave kulturom sećanja u odnosu na ratove devedesetih godina na prostoru bivše Jugoslavije. Od stipendista/stipendistkinja se očekuje da u okviru programa kreiraju sadržaje u formi analize, predloga praktične politike, izveštaja, serije blogova, umetničkog dela, digitalnog zapisa, organizacije događaja i slično, koji će FHP objaviti i promovisati. Sadržaji mogu biti u elektronskoj/digitalnoj i fizičkoj formi.  Stipendija nije rezidencijalna i ne zahteva prisustvo u Beogradu. Istraživački rad može početi od 1. februara 2024. godine, a završiti se najkasnije 30. septembra 2024. godine.  

Na konkurs se mogu prijaviti kandidati/kandidatkinje stariji od 18 godina, bez obzira na državljanstvo i prebivalište. Prijave mogu biti pojedinačne i grupne, sa najviše tri člana/članice neformalne grupe. U slučaju grupne prijave iznos stipendije će se deliti na broj prijavljenih članova/članica.  

Stipendija uključuje mesečni honorar od 1.563 USD (bruto), namenjen podršci stipendistima/stipendistkinjama tokom istraživačkog perioda i u realizaciji planiranog sadržaja.  

Prijave za stipendiju treba da sadrže:  

 • kratku biografiju (u slučaju grupne prijave dostaviti biografije svih članova/članica grupe);  
 • motivaciono pismo sa informacijom o razlozima za apliciranje i oblastima interesovanja ili ekspertize kandidata/kandidatkinja (ne duže od jedne strane); 
 • koncept istraživačkog projekta, koji uključuje informacije o cilju istraživanja, planiranim aktivnostima, očekivanim rezultatima, konkretnim produktima istraživanja, i vremenski okvir početka i završetka rada (ne duže od dve strane).  

Prijave slati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org sa naznakom „Prijava za stipendiju 2023”, najkasnije do 31. decembra 2023. godine. Prijave mogu biti na engleskom ili BHMS jeziku. Kandidati i kandidatkinje će o uspešnosti prijave biti obavešteni tokom poslednje nedelje januara 

Kriterijumi selekcije uključuju:  

 • Ispunjenost administrativnih uslova – potpunom prijavom smatraće se aplikacija koja sadrži sve dokumente koji su navedeni u konkursu; 
 • Usklađenost istraživačkog/praktičarskog projekta sa ciljevima programa „Aktivizam na polju sećanja“; 
 • Primenjivost projekta – rešenja koja projekat predlaže na polju kulture sećanja treba da budu prilagođeni kanalima komunikacije kojima raspolaže FHP, a što uključuje internet prezentacije, društvene mreže i javne događaje; 
 • Format idejnih rešenja – sadržaji koje predviđa istraživački projekat mogu biti isključivo u digitalnom ili meštovitom digitalno-fizičkom formatu, uz obavezni razmer 50:50, gde je najmanje pola sadržaja u digitalnom formatu; 
 • Kvalitet predloga istraživanja/praktičarskog rada i njegov potencijalni doprinos unapređenju kulture sećanja na prostoru bivše Jugoslavije; 
 • Kvalitet i potencijalni širi uticaj sadržaja koji je predložen da bude kreiran/realizovan kroz stipendiju; 
 • Posedovanje relevantnog iskustva na polju kulture sećanja – u razmatranje će se uzeti aplikacije koje uspešno demonstriraju dosadašnje iskustvo u radu na sličnim projektima i u okviru kulture sećanja, suočavanja s prošlošću, izgradnje mira i drugih srodnih oblasti. 

Od 1992. godine, Fond za humanitarno pravo radi na dokumentovanju ratnih zločina i kršenja ljudskih prava u bivšoj Jugoslaviji, fokusirajući se na žrtve i njihova svedočenja. Od svog postojanja, FHP zagovara sveobuhvatan rad na procesu tranzicione pravde. Rad organizacije se zasniva na tri stuba: dokumentovanju, pravdi i sećanju, pri čemu je program „Aktivizam na polju sećanja” ključan za budućnost organizacije. U okviru tog programa, FHP komemoriše i podseća na žrtve sukoba kroz različite inicijative, uključujući javne debate, dokumentarne filmove i digitalni aktivizam na društvenim mrežama, i kroz druge digitalne prakse sećanja. Pored odavanja počasti žrtvama ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava tokom ratova devedesetih, program „Aktivizam na polju sećanja” preispituje i kritički preispituje dominantne revizionističke narative o ratovima, pruža neformalno obrazovanje, promoviše sudski utvrđene činjenice o ratovima na angažovan način, koristeći različite medijske formate. Program takođe sprovodi istraživanja, analize i predloge praktičnih politika usmerene na politike sećanja u regionu.  

Sva pitanja o stipendiji i uslovima stipendiranja zainteresovani mogu poslati na adresu memoryprogram@hlc-rdc.org ili nikola.gajic@hlc-rdc.org.  

Share

Konkurs za poziciju istraživača/ice

Konkurs za poziciju istraživača/ice

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice 

Opis poslova: 

 • Istraživanje krivičnih dela počinjenih tokom ili u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji; 
 • Pisanje krivičnih prijava i izveštaja/dosijea o počiniocima zločina; 
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu. 

Potrebne kvalifikacije i veštine: 

 • Završen fakultet humanističkih nauka (pravni, političke nauke, filozofski itd.); 
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava; 
 • Odlično poznavanje engleskog jezika; 
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo;  
 • Poznavanje rada Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ) i Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove (MRMKS); 
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka; 
 • Odlično poznavanje MS Office paketa; 
 • Izrazita analitičnost i orijentisanost ka detaljima; 
 • Spremnost za timski rad; 
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom. 

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom: 

 • Master diploma iz oblasti tranzicione pravde ili ljudskih prava; 
 • Poznavanje Baze objedinjenih sudskih spisa MKSJ i MRMKS. 

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma. 

CV i motivaciono pismo poslati elektronskim putem na adresu konkurs@hlc-rdc.org. Navesti naziv pozicije za koju aplicirate. 

Poželjno je uz prijavu dostaviti i: 

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst (objavljen i/ili neobjavljen). 

Rok za prijavu 15. oktobar 2023. godine 

*Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor. 

 

Share

KONKURS za poziciju: Finansijska menadžerka / menadžer

KONKURS za poziciju: Finansijska menadžerka / menadžer

konkurs-slikaFondacija Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju Finansijske menadžerke / menadžera na određeno vreme, na period od sedam meseci. Nakon isteka ovog perioda, u slučaju obostrane zainteresovanosti, postoji mogućnost produžetka radnog odnosa.


Share

Konkurs za poziciju istraživača/ice

Konkurs za poziciju istraživača/ice

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za poziciju istraživača/ice

Opis poslova:

 • Istraživanje krivičnih dela počinjenih tokom ili u vezi sa ratovima u bivšoj Jugoslaviji;
 • Pisanje krivičnih prijava i izveštaja/dosijea o počiniocima zločina;
 • Mesečno, periodično i godišnje izveštavanje o svom radu i obavljenim poslovima na projektu.

Potrebne kvalifikacije i veštine:

 • Završen fakultet humanističkih nauka (pravni, političke nauke, filozofski itd.);
 • Radno iskustvo od najmanje 2 godine na poslovima u oblasti tranzicione pravde ili zaštite ljudskih prava;
 • Odlično poznavanje engleskog jezika;
 • Poznavanje rada Fonda za humanitarno pravo i Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju (MKSJ);
 • Iskustvo u istraživačkom radu i pisanju izveštaja i/ili naučnih članaka;
 • Poznavanje Baze objedinjenih sudskih spisa MKSJ i MRMKS;
 • Odlično poznavanje MS Office paketa;
 • Izrazita analitičnost i orjentisanost ka detaljima;
 • Spremnost za timski rad;
 • Sistematičnost i ažurnost u vođenju dokumentacije u vezi sa projektom.

Prednost će biti data kandidatima sa sledećim kvalifikacijama i iskustvom:

 • Master diploma iz oblasti tranzicione pravde ili ljudskih prava.

CV i motivaciono pismo poslati elektronskim putem na adresu konkurs@hlc-rdc.org. Navesti naziv pozicije za koju aplicirate.

U CV-u ili motivacionom pismu navesti kontakte jedne ili više osoba koje mogu posvedočiti o ispunjenosti gore navedenih kriterijuma.

Poželjno je uz prijavu dostaviti i:

 • Izveštaj, članak ili drugi autorski tekst.

*Napomena: biće kontaktirani samo kandidati/kinje koji/e uđu u uži izbor.

Share

Konkurs za posao urednika nove internet platforme u izradi „Glas žrtava“

Konkurs za posao urednika nove internet platforme u izradi „Glas žrtava“

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za posao urednika nove internet platforme u izradi „Glas žrtava“ u okviru REKOM mreže pomirenja.

Opis poslova:

 • Praćenje obeležavanja godišnjica sećanja na žrtve ratova 1990-ih u zemljama bivše Jugoslavije
 • Pretraga, izbor i objavljivanje istraživačkih tekstova o politikama i praksama sećanja na ratove 1990-ih
 • Pisanje rezimea svedočenja pred Haškim tribunalom i domaćim sudovima
 • Pisanje izveštaja i prikaza debata i aktivnosti u okviru projekta REKOM mreža pomirenja.

Neophodni uslovi:

 • Iskustvo u uređivanju websajta u wordpressu
 • Poznavanje događaja u ratovima 1990-ih
 • Veština brzog pretraživanja baza podataka i interneta
 • Veština pisanja istraživačkim jezikom
 • Odlično pisanje na engleskom jeziku

Prednost imaju kandidati:

 • koji poseduju znanje o radu Haškog tribunala
 • imaju zainteresovanost da razvijaju svoje znanje o ratovima 1990-ih i kulturi sećanja.

Zainteresovani mogu da se prijave slanjem CV-ja i motivacionog pisma na email adresu: memoryprogram@hlc-rdc.org

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Share

Konkurs za posao koordinatora aktivnosti na praćenju politika i praksi sećanja na ratove 1990-ih

Konkurs za posao koordinatora aktivnosti na praćenju politika i praksi sećanja na ratove 1990-ih

Fond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za posao koordinatora aktivnosti na praćenju politika i praksi sećanja na ratove 1990-ih 

Opis posla:

 • Praćenje godišnjica i komemoracija u regionu
 • Prikupljanje medijskih izveštaja, izjava i govora na komemoracijama
 • Rad na daljem razvoju programa
 • Administrativni i drugi poslovi po instrukcijama koordinatorke programa memorijalizacije

Neophodni uslovi:

 • Odlično poznavanje rada na računaru
 • Odlično pisanje na engleskom jeziku
 • Veština pisanja tekstova novinarskim stilom
 • Posedovanje osnovnih znanja o tranzicionoj pravdi i kulturama sećanja
 • Iskustvo u pisanju izveštaja o realizaciji projekta

Prednost imaju kandidati:

 • koji poznaju metod analize medijskog diskursa
 • koji su se već bavili temama ratova 1990-ih
 • koji žele da uče i usavršavaju se u oblasti kultura sećanja.

Zainteresovani mogu da se prijave slanjem CV-ja i motivacionog pisma na email adresu: memoryprogram@hlc-rdc.org

Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži krug.

Share

Konkurs za poziciju Memory Activism Program Coordinator

Konkurs za poziciju Memory Activism Program Coordinator

HLC announces an ad for the position of the Memory Activism Program Coordinator

Conditions:

 • MA or PhD theses related to memory activism practice in the former Yugoslavia;
 • Interest and experience in the culture, politics and practice of memory;
 • Publications in the area of memory studies and practice AND/OR experience in program development;
 • Fluent in Bosnian-Croatian-Serbian (BCS);

If you are interested in this position, please send us your CV and Motivation letter to konkurs@hlc-rdc.org

Only shortlisted candidates will be contacted.

Deadline for applications: 23.05.2019.

Share

Konkurs za poziciju Pravni analitičar/ka

Konkurs za poziciju Pravni analitičar/ka

Fond za humanitarno pravo traži diplomiranog pravnika za analizu i unos dokumentacije u bazu podataka o ratnim zločinima.

Opis poslova :

 • Analiza i klasifikovanje dokumentacije koja je već uneta u bazu podataka
 • Unos nove dokumentacije u bazu podataka
 • Povezivanje novounete dokumentacije sa postojećom

Uslovi:

 • Pravni fakultet
 • Izražen istraživački talenat
 • Poznavanje i interesovanje za događaje u vezi sa ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije ’90-ih godina
 • Napredan nivo poznavanja engleskog jezika

Prednost će imati kandidati sa iskustvom u radu sa bazama podataka, aktivnim znanjem rada u excelu i poznavanjem suđenja za ratne zločine pred Haškim tribunalom i sudovima u regionu.

CV i motivaciono pismo poslati do 08.05.2018.godine na email konkurs@hlc-rdc.org

Napomena: biće kontaktirani samo oni kandidati koji uđu u uži izbor.

Share
12