logo

Predmet: "Vlasenica" (opt. Višnja Aćimović)

 

Optužnica 17.09.2020. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Decembar

 

 

07

 

 

2021 

Januar

Mart

April

20

04

14

Maj

Jul

Septembar

25

06

29

Novembar

Decembar

 

10

23

 

2022 

Februar

Mart

April

01

16

19

Jun

Septembar

Oktobar

08

02

10

Novembar

Decembar

 

22

14

 

2023 

Februar

Mart

Maj

09

27

26

Jul

Septembar

Novembar

06

15

16

Decembar

 

 

27

 

 

2024 

Februar

April

Jun

29

25

10

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

20.01.2021.

14.04.2021.

25.05.2021.

29.09.2021.

23.12.2021.

01.02.2022.

16.03.2022.

19.04.2022.

08.06.2022.

02.09.2022.

10.10.2022.

22.11.2022.

14.12.2022.

09.02.2023.

27.03.2023.

06.07.2023.

15.09.2023.

25.04.2024.

10.06.2024.

1. Višnja Aćimović (optužena)

07.12.2020.

2. Hadžira Bećirović

04.03.2021.

3. Nezir Halilović

06.07.2021.

4. Enver Bećirović

06.07.2021.

6. Nezira Bekić

10.11.2021.

7. Amira Ademović

10.11.2021.

8. Pero Krstić

16.11.2023.

9. Nedreta Mlačo

27.12.2023.

10. Goran Reljić

26.05.2023.

12. Begija Telalović

29.02.2024.