logoIzveštaj sa glavnog pretresa od 14. septembra 2004. do 15. jun 2007.

Optužnica 12.02.2001.

Prvostepena presuda 15.06.2007.

Rešenje drugostepenog suda o vraćanju na prvostepeni postupak 30.06.2008.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku 7.07.2010.

Presuda Apelacionog suda u Nišu 5.12.2011.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2004 

Septembar

Oktobar

Novembar

14

8

22

Decembar

 

 

24

 

 

2005 

Mart

April

Maj

16

18

26

Oktobar

Novembar

Decembar

12

14

16

2006 

Februar

Mart

April

8

10

20

Oktobar

Novembar

 

4

3 7 27

 

2007 

Mart

April

Maj

20

16

24

Juni

 

 

12 15

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji u ponovljenom postupku

2009 

Mart

April

Maj

16

28

3

Juli

Oktobar

Novembar

3

2

16

2010 

Januar

April

Maj

 29

19

13

Juni

Juli

 

9

7

 

 

Lista svedoka - Transkripti

1. Miloš Simonović (optuženi)

08.10.2004.

16.04.2007.

2. Dragiša Marković (optuženi)

08.10.2004.

16.04.2007.

3. Ramiza Emini

08.10.2004.

10.03.2006.

4. Nikola Čolaković

22.11.2004.

5. Slaviša Ivanović

24.12.2004.

6. Danijela Lazić

24.12.2004.

7. Zoran Džudović

24.12.2004.

8. Miodrag Janković

24.12.2004.

9. Predrag Elez

16.03.2005.

10. Miodrag Zdravković veštak

18.04.2005.

11. Dragan Krstić veštak

18.04.2005.

12. Živko Marković

26.05.2005.

13. Zoran Marković

26.05.2005.

14. Mira Bojović

14.11.2005.

15. Dragan Jeftić

16.12.2005.

16. Boško Vukičević

16.12.2005.

17. Ljubinko Stević

16.12.2005.

18. Zoran Tabaković

08.02.2006.

19. Lubomir Mihajlović

20.04.2006.

20. Dr. Nada Janković veštak

27.11.2006.

21. Boška Simonović

24.05.2007.

 

Lista svedoka – zapisnici u ponovljenom postupku

1. Miloš Simonović (optuženi)

16.03.2009.

19.04.2010.

2. Dragiša Marković (optuženi)

16.03.2009.

19.04.2010.

3. Ramiza Emini

28.04.2009.

19.04.2010.

4. Boška Simonović

28.04.2009.

5. Živko Marković

03.07.2009.

6. Zoran Marković

03.07.2009.

7. Zoran Tabaković

13.05.2010.

8. Ljubinko Stević

13.05.2010.

9. Boška Simonović

13.05.2010.

10. Živko Marković

13.05.2010.