logo

 

Optužnica – 23.08.2006.

Izmenjenja optužnica 2.04.2012.

Druga izmenjena optužnica 5.04.2012.

Prvostepena presuda - 22.09.2009.

Odluka Apelacionog suda o prvostepenoj presudi - 01.11.2010.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 09.05.2012.

Drugostepena presuda - 18.01.2013.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2006 

Novembar

 

 

13

 

 

2007

Februar

Mart

April

8 9 12 13 14

21 22

11 12 13

Maj

Septembar

Novembar

22 23 24

18 19

13 14 15

Decembar

 

 

11 12 13

 

 

2008

Februar

Mart

April

11 12

10 11

7 8

Maj

Jun

Oktobar

12

9 10

8

Decembar

 

 

22

 

 

2009

April

Jun

Septembar

16

26

16 18 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji – Ponovljeno suđenje

2011 

Septembar

Oktobar

Novembar

23

20

14

2012 

Februar

Mart

 April

7

21

 2 5 12

Maj

 

 

9

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

08.10.2008.

16.04.2009.

16.09.2009.

18.09.2009.

22.09.2009.

1. Sreten Popović (optuženi)

13.11.2006. 

11.12.2007.

2. Miloš Stojanović (optuženi)

13.11.2006. 

11.12.2007.

3. Vukašin Sperlić

08.02.2007.

4. Božidar Protić

08.02.2007.

5. Milenko Arsenijević

08.02.2007.

6. Slaviša Dimić

08.02.2007.

7. Dejan Stamenković

08.02.2007.

8. Aleksandar Nikolić

08.02.2007.

09.02.2007.

9. Marjan Mijatović

09.02.2007.

10. Aleksandar Đorđević

09.02.2007.

11. Zoran Vasić

09.02.2007.

12. Predrag Milić

09.02.2007.

13. Zoran Stanković

09.02.2007.

14. Mašan Lutovac

09.02.2007.

15. Goran Savić

09.02.2007.

16. Fatos Bytyqi

12.02.2007. 

11.12.2007.

17. Vadžit Minuš

12.02.2007.

18. Slavica Trajković

12.02.2007.

19. Snežana Mladenović

12.02.2007.

20. Borivoje Stojanović

12.02.2007.

21. Miloš Dukić

13.02.2007.

22. Mića Petraković

13.02.2007.

23. Vladimir Potić

13.02.2007.

24. Steva Vukša

13.02.2007.

25. Nebojša Simić

14.02.2007.

26. Saša Grković

14.02.2007.

27. Miloš Rajović

14.02.2007.

28. Dragana Filipov

14.02.2007.

29. Zvonimir Kostić

21.03.2007.

30. Radomir Đerić

21.03.2007.

31. Ramadan Minuši

22.03.2007.

32. Vadžita Minuši

22.03.2007.

33. Miroslav Božić

22.03.2007.

34. Dragan Novaković

22.03.2007.

35. Boško Radojković

22.03.2007.

36. Miroljub Vidojković

22.03.2007.

37. Zoran Anđelković

11.04.2007.

38. Svetislav Protić

11.04.2007.

39. Milan Petrović

11.04.2007.

40. Obrad Stevanović

12.04.2007.

41. Vujadin Otašević (veštak)

13.04.2007.

42. Aleksandar Radomirović (veštak)

13.04.2007.

43. Milovan Vučević

22.05.2007.

44. Milisav Vučković

22.05.2007.

45. Zoran Danić

22.05.2007.

46. Aleksandar Džodić

22.05.2007.

47. Saša Čović

23.05.2007.

48. Nebojša Živković

23.05.2007.

49. Dragan Cerović

23.05.2007.

50. Ljubisav Ćirković

24.05.2007.

51. Siniša Grbić

24.05.2007.

52. Svedok A

18.09.2007.

53. Boriš Cmiljanović

18.09.2007.

54. Ljubomir Ristić

18.09.2007.

55. Božidar Trajković

19.09.2007.

56. Krasomir Ristić

19.09.2007.

57. Jovo Milić

19.09.2007.

58. Negosava Đurđanović

12.12.2007.

59. Zoran Stoiljković

12.12.2007.

60. Radica Žikanović

12.12.2007.

61. Predrag Stojanović

12.12.2007.

62. Miljan Vujošević

13.12.2007.

63. Miroslav Mirković

13.12.2007.

64. Goran Đuretić

13.12.2007.

65. Saša Živković

11.02.2008.

66. Darko Milošević

11.02.2008.

67. Slaviša Kojić

11.02.2008.

68. Nebojša Momčilović

11.02.2008.

69. Željko Radin

11.02.2008.

70. Sava Timotijević

12.02.2008.

71. Srđan Živadinović

12.02.2008.

72. Srđan Lazović

12.02.2008.

73. Radiša Miletić

12.02.2008.

74. Nebojša Đokić

10.03.2008.

75. Saša Marić

10.03.2008.

76. Dejan Đorđević

10.03.2008.

77. Mila Malešević

11.03.2008.

78. Zoran Drajić

11.03.2008.

79. Saša Džudović

11.03.2008.

80. Željko Knežević

11.03.2008.

81. Aleksandar Milošević

11.03.2008.

82. Jordan Lešnjak

07.04.2008.

83. Zoran Bošnjaković

07.04.2008.

84. Željko Filipović

07.04.2008.

85. Dejan Milošević

07.04.2008.

86. Nenad Šošić

08.04.2008.

87. Stanko Đukić

08.04.2008.

88. Božidar Ristanović

08.04.2008.

89. Saša Marković

12.05.2008.

90. Nenad Đurđević

12.05.2008.

91. Ljiljana Zajkesković

09.06.2008.

92. Srbislav Adamović

09.06.2008.

93. Miša Filidžanović

09.06.2008.

94. Radoljub Došović

09.06.2008.

95. Slobodan Radisavljević

10.06.2008.

96. Miloš Stevanović

10.06.2008.

97. Saša Jovanović

22.12.2008.

98. Goran Radosavljević

22.12.2008.

99. Milorad Ulemek

22.12.2008.

100. Vlastimir Đorđević

26.06.2009.

 

Lista svedoka – Transkripti sa ponovljenog suđenja

# Proceduralna pitanja

02.04.2012.

05.04.2012.

1. Sreten Popović (optuženi)

23.09.2011.

2. Miloš Stojanović (optuženi)

23.09.2011.

3. Dejan Milovanović

20.10.2011.

4. Vojkan Ivanović

20.10.2011.

5. Srđan Pejčić

20.10.2011.

6. Dejan Dodić

20.10.2011.

7. Srba Veljković

14.11.2011.

8. Slaviša Kostić

14.11.2011.

9. Nenad Mitrović

14.11.2011.

10. Darko Vučetić

14.11.2011.

11. Vladan Krstović

07.02.2012.

12. Ljubomir Čolević

21.03.2012.

# Završne reči

12.04.2012.

# Objava presude

09.05.2012.