logo

Predmet: Zagreb (optuženi Branko Tunić)

 

Optužnica - 03.03.2022.

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

Novembar

Decembar

07

18

09

2023

Januar

Mart

April

16

23

12

Maj

Jun

Septembar

24

22

14

Novembar

 

 

14

 

 

2024

Januar

Mart

April

29

11

19, 25

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

14.09.2023.

11.03.2024.

# Objavljivanje presude

25.04.2024.

1. Branko Tunić (optuženi)

07.10.2022.

2. Jelena Karanović

18.11.2022.

3. Vera Utržan

18.11.2022.

4. Željko Laketić

09.12.2022.

5. Predrag Stijelja

09.12.2022.

6. Saša Aćimović

16.01.2023.

7. Miroslav Petrović

16.01.2023.

8. Toplica Nekić

16.01.2023.

9. Berislav Bećirović

23.03.2023.

10. Radoslav Dragojević

23.03.2023.

11. Goran Stanković

23.03.2023.

12. Dragan Dodić

23.03.2023.

13. Željko Janjić

12.04.2023.

14. Dragan Sabov

24.05.2023.

15. Goran Milanović

24.05.2023.

16. NN

22.06.2023.

17. Zoran Vukašinović

22.06.2023.

18. Kenan Senohradski (sudski veštak)

14.11.2023.

19. Milan Kunjadić (sudski veštak)

14.11.2023.

20. dr Snežana Đorđević (sudski veštak)

29.01.2024.

21. dr Slobodan Savić (sudski veštak)

19.04.2024.

22. dr Nada Milanović (sudski veštak)

19.04.2024.

23. dr Nikola Vojvodić (sudski veštak)

19.04.2024.