logo

Predmet: "Bogdanovci" (opt. Boško Soldatović)

 

Optužnica 21.12.2018. 

Prvostepena presuda 08.12.2020. 

Drugostepena presuda 11.06.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2020 

Januar

Mart

Jun

16

09

02

Septembar

Novembar

Decembar

22

02

08

 

Lista svedoka – Transkripti

# Završne reči stranaka

02.11.2020.

# Objavljivanje presude

08.12.2020.

1. Boško Soldatović (optuženi)

16.01.2020.

2. Gojko Lazić

09.03.2020.

3. Dušan Vukajlović

02.06.2020.

4. Lazar Aleksić

02.06.2020.

5. Atler Antonio Paljušaj

22.09.2020.

6. Mreco Barlecaj

22.09.2020.