logo

Predmet: “Ključ – Velagići” (opt. Željko Maričić)

 

Optužnica 27.11.2018. 

Prvostepena presuda 07.07.2020. 

Drugostepena presuda 05.02.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Mart

April

Maj

08

11

22

Novembar

Decembar

 

04

13

 

2020 

Januar

Februar

Jul

22

18

02, 07

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

13.12.2019.

# Završne reči stranaka

02.07.2020

# Objavljivanje presude

07.07.2020

1. Željko Maričić (optuženi)

08.03.2019.

2. Mujaga Selman

11.04.2019.

3. Mirsad Dervišević

22.05.2019.

4. Senad Draganović

22.05.2019.

5. Latif Salihović

04.11.2019.

6. Safet Kabrić

04.11.2019.

7. Hamdija Kumalić

22.01.2020.

8. Rifet Kalabić

22.01.2020.

9. Ljiljana Maričić

18.02.2020.