logo

Predmet: Ključ–Velagići II (optuženi Ilija Krčmar i dr.)

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

Novembar

 

 

07

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Ilija Krčmar (optuženi)

07.11.2023.

2. Svetislav Račić (optuženi)

07.11.2023.

3. Željko Bajić (optuženi)

07.11.2023.

4. Nikola N. Ćuk (optuženi)

07.11.2023.

5. Nikola D. Ćuk (optuženi)

07.11.2023.