logo

Predmet: Ključ–Velagići II (optuženi Ilija Krčmar i dr.)

 

Optužnica 18.04.2023.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

Novembar

Decembar

 

07

21

 

2024

Februar

Mart

 

02

25

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

21.12.2023.

25.03.2024.

1. Ilija Krčmar (optuženi)

07.11.2023.

02.02.2024.

2. Svetislav Račić (optuženi)

07.11.2023.

02.02.2024.

3. Željko Bajić (optuženi)

07.11.2023.

02.02.2024.

4. Nikola N. Ćuk (optuženi)

07.11.2023.

02.02.2024.

5. Nikola D. Ćuk (optuženi)

07.11.2023.

02.02.2024.