logo

Optužnica - 16.04.2008.

Prvostepena presuda - 15.03.2010.

Drugostepena presuda - 14.02.2011.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2008 

Septembar

Novembar

Decembar

2 3

6 7 26 27

24 25

2009 

Januar

Februar

Mart

20 21

17 18

11 12

April

Maj

Jun

14

11 12

16 17

Septembar

Oktobar

Decembar

9 10

7 8

8 9

2010

Januar

Februar

Mart

18 19

5

9 15


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Pane Bulat (optuženi)

02.09.2008.

2. Rade Vranešević (optuženi)

03.09.2008.

3. Dragan Pajić

06.11.2008.

4. Dragan Bjelić

06.11.2008.

5. Mile Lj.Vučinić

07.11.2008.

6. Mile V.Vučinić

07.11.2008.

7. Marko Mamula

26.11.2008.

8. Jovan Malobabić

26.11.2008.

9. Rade Malobabić

27.11.2008.

10. Stanko Čića

24.12.2008.

11. Đuro Samardžija

25.12.2008.

12. Rade Malobabić

20.01.2009

13. Sava Malobabić

21.01.2009.

14. Adam Gabrić

17.02.2009.

15. Mile Gabrić

17.02.2009.

16. Mile Malobabić

18.02.2009.

17. Đuro Milojević

18.02.2009.

18. Žarko Žegović

11.03.2009.

19. Rade Mraović

11.03.2009.

20. Albert Mihalić

12.03.2009.

21. Zlatko Mance

12.03.2009.

22. Petar Gabrić

12.03.2009.

23. Anka Mance

12.03.2009.

24. Andrija Đelek

12.03.2009.

25. Milan Džakula

14.04.2009.

26. Dragoljub Gabrić

11.05.2009.

27. Dmitar Gvozdenović

11.05.2009.

28. Stanko Sokolović

12.05.2009.

29. Nikola Malobabić

12.05.2009.

30. Petar Škaljac

16.06.2009.

31. Miloš Pajić

16.06.2009.

32. Milan Rabljenović

17.06.2009.

33. Dušanka Marinčić

09.09.2009.

34. Mile Mamula

09.09.2009.

35. zaštićeni svedok 1 – zatvoreno za javnost

10.09.2009.

36. Jandre Lesar

07.10.2009.

37. Milorad Mamula

07.10.2009.

38. Mile Gabrić

07.10.2009.

39. Đuro Džakula

08.10.2009.

40. Nenad Vučinić

08.10.2009.

41. Milutin Gledić

08.12.2009.

42. Mile Malobabić

08.12.2009.

43. Đuro Vukšić

09.12.2009.

44. Marko Škaljac

18.01.2010.

45. Stanko Vučinić

18.01.2010.

46. Svetozar Bižić

18.01.2010.

47. Đuro Gabrić

19.01.2010.

48. Mile Krivokuća

19.01.2010.

49. Nikola Džakula

05.02.2010.

50. Mile Novaković

05.02.2010.

51. Branko Mandić

05.02.2010.