logo

 


Optužnica
– 06.10.2009.

Prvostepena presuda – 15.06.2010.

Drugostepena presuda – 19.01.2011.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - Perica Djaković  - 01.07.2011.

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku - Perica Djaković - 11.01.2012.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2009 

Novembar

Decembar

 

24

15 16

 

2010

 

 

Februar

Mart

April

11

2

15

Maj

Jun

 

31

15 23

 

2011 

Januar

 

 

19

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji – Ponovljeni postupak

2011 

Maj

 Jul

 

9 19

 1

 

2012

Oktobar

 

 

26

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Milorad Lazić (optuženi)

24.11.2009. 

11.02.2010.

2. Perica Đaković (optuženi)

24.11.2009. 

11.02.2010.

3. Nikola Vujnović (optuženi)

24.11.2009. 

11.02.2010.

4. Marko Marunić (optuženi)

24.11.2009. 

11.02.2010.

5. Nikola Konjević (optuženi)

24.11.2009. 

11.02.2010.

6. Jovica Ivančević

15.12.2009.

7. Duško Lazić

15.12.2009. 

02.03.2010.

8. Dušan Barać

16.12.2009.

9. Mirko Jerković

16.12.2009.

10. Prof. dr Zoran Stanković

16.12.2009.

11. Sava Guberšanin

02.03.2010.

12. Bogdan Matić

02.03.2010.

13. Stojan Španović

02.03.2010.

14. Mirko Medunić

15.04.2010.

15. Milan Čubrilo

15.04.2010.

16. Jovanka Vračar-Višnjić

15.04.2010.

17. Aleksandar Jovanović (veštak)

15.04.2010.

18. Nada Janković (veštak)

15.04.2010.

19. Mario Baumajester [Mario Baumeister]

31.05.2010.

20. Aurelio Ruiz [Aurelio Ruis]

31.05.2010.

21. Dragovan Marković

15.06.2010.

 

Lista svedoka – Transkripti u ponovljenom postupku

1. Perica Đaković (optuženi)

09.05.2011.

2. Nikola Vujnović (optuženi)

19.05.2011.