Vesti Saopštenja
  • DSCF5921 Poseta studenata programa ‘Hands on the Balkans’

    U subotu, 23. avgusta 2014. godine, Fond za humanitarno pravo (FHP) posetili su polaznici programa Hands on the Balkans u organizaciji Centra za Demokratiju i Pomirenje iz Soluna. Polaznici programa su mladi studenti i istraživači...
  • Logo FHP Uključiti prava žrtava na reparacije u Poglavlje 23

    Izveštaj Evropske komisije (EK) o skriningu za Poglavlje 23, koje se odnosi na pravosuđe i ljudska prava, ne sadrži preporuke o pravima žrtava ratnih zločina i masovnih kršenja ljudskih prava iz 1990-ih godina na materijalnu...
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije