Vesti Saopštenja
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije
  • Slobodna Evropa Civilne žrtve rata i dalje diskriminisane - Položaj civilnih žrtava rata u Srbiji, neće biti ništa bolji ni novim zakonskim rešenjem, upozorava nevladina organizacija Fond za humanitarno pravo (FHP). Nacrt zakona o boračko-invalidskoj zaštiti Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja...