Vesti Saopštenja
  • Neskrivena nebriga drzave za civilne zrtve Neskrivena nebriga države za civilne žrtve rata - Fond za humanitarno pravo (FHP) predstavio je 22. januara 2016. godine izveštaj „Pravo žrtava na reparacije u Srbiji i standardi Evropskog suda za ljudska pravaˮ. Izveštaj sumira nalaze o pravnom okviru i praksi poštovanja prava...
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije