Vesti Saopštenja
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije
  • pescanik_ff Gde smo bili kad si bio niko - Kada je retoričko pitanje uspešno postavljeno, odgovor se sam nameće i nema dodatnih objašnjenja, ali ako takvo pitanje postavite nevešto, čućete sve što nikada niste želeli. Komentarišući godišnji izveštaj Fonda za humanitarno pravo o suđenjima...