Vesti Saopštenja
  • hrtkovci Žalbenom presudom Vojislavu Šešelju pravda delimično zadovoljena - Žalbeno veće Mehanizma za međunarodne krivične sudove (MMKS) u Hagu izreklo je 11. aprila 2018. godine konačnu presudu predsedniku Srpske radikalne stranke (SRS) Vojislavu Šešelju, kojom je preinačilo oslobađajuću presudu Pretresnog veća Međunarodnog krivičnog suda...
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije