Vesti Saopštenja
  • post_nacrt Povući Nacrt zakona o pravima civilnih žrtava rata

    Dana 23. decembra 2014. godine okončana je javna rasprava o Nacrtu zakona o pravima boraca, vojnih invalida, civilnih invalida rata i članova njihovih porodica (Nacrt zakona) koji je pripremilo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i...
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije
  • radio_slobodna_evropa_logo Amnesty: Porodice nestalih tretirati kao civilne žrtve rata

    Uprkos tome što je 2011. godne ratifikovala Medjunarodnu konvenciju za zaštitu od prisilnog nestanka, Srbija je ne sprovodi. Prisilni nestanak ljudi još uvek nije pretočen u odredbu krivičnog zakona Srbije, konstatuje u poslednjem izveštaju organizacija...