Vesti Saopštenja
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije
  • Dosije-SljivovicaIMitrovoPolje-sr Dosije „Šljivovica i Mitrovo Polje“ - Nakon pada zaštićene zone Žepa krajem jula 1995. godine na teritoriju Republike Srbije prešlo je oko 800 Bošnjaka, strahujući za svoj život nakon što su načuli priče o zločinima koje je Vojska Republike Srpske počinila...