Vesti Saopštenja
Aktuelno o tranzicionoj pravdi Publikacije
  • JNA_u_ratovima Dosije: JNA u ratovima u Hrvatskoj i BiH - Tema desetog Dosijea Fonda za humanitarno pravo (FHP) je uloga Jugoslovenske narodne armije (JNA) u ratovima u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini (BiH) i njena transformacija iz jugoslovenske u srpsku vojsku. Reč je o najobimnijem...