logo

Predmet: Goražde (optuženi Lazar Mutlak)

 

Optužnica - 21.12.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

April

Jun

Septembar

13

01

25

Novembar

 

 

08

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.06.2023.

25.09.2023.

1. Lazar Mutlak (optuženi)

13.04.2023.

2. Dragomir Čarapić

08.11.2023.