logo

Predmet: Goražde (optuženi Lazar Mutlak)

 

Optužnica - 21.12.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

April

 

 

13

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

1. Lazar Mutlak (optuženi)  

13.04.2023.