logo

Predmet: Goražde (optuženi Lazar Mutlak)

 

Optužnica - 21.12.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

April

Jun

Septembar

13

01

25

Novembar

Decembar

 

08

20

 

2024

Februar

April

Maj

21

10

15

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.06.2023.

25.09.2023.

20.12.2023.

10.04.2024.

1. Lazar Mutlak (optuženi)

13.04.2023.

2. Dragomir Čarapić

08.11.2023.

3. Zaštićeni svedok A

21.02.2024.

4. Zaštićeni svedok B

21.02.2024.

5. Sead Bogdanić

21.02.2024.

6. Fehima Duhović

21.02.2024.

7. Alma Bravo Mehmedbašić (sudski veštak)

15.05.2024.