Konkurs za stažiste i stažistkinje

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Logo FHPFond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za stažiste i stažistkinje u okviru projekta Transfer Haške arhive. Praksa će se obavljati u prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, u periodu ne kraćem od tri meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i diplomci, bez obzira na posedovanje radnog iskustva. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju na email adresu: [email protected], najkasnije do 14. avgusta 2017. godine. Početak angažmana predviđen je tokom druge polovine avgusta.

Share

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Logo FHPFond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za stažiste i stažistkinje u okviru projekta Transfer Haške arhive. Praksa će se obavljati u prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, u periodu ne kraćem od tri meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i diplomci, bez obzira na posedovanje radnog iskustva. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju na email adresu: [email protected], najkasnije do 5. aprila 2017. godine.

Share

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Konkurs za stažiste i stažistkinje

Logo FHPFond za humanitarno pravo raspisuje konkurs za stažiste i stažistkinje u okviru projekta Transfer Haške arhive. Praksa će se obavljati u službenim prostorijama Fonda za humanitarno pravo u Beogradu, u periodu ne kraćem od tri meseca.

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i diplomci, bez obzira na posedovanje radnog iskustva. Neophodno je dobro poznavanje rada na kompjuteru.

Za prijavu je potrebno dostaviti biografiju na email adresu: [email protected], najkasnije do 4. novembra 2016. godine.

Share