logo

Predmet: "Brčko II" (opt. Miloš Čajević)

 

Optužnica 22.10.2018. 

Prvostepena presuda 26.04.2021. 

Drugostepena presuda 04.11.2021. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Maj

Septembar

Oktobar

28

09

25

Decembar

 

 

06, 19

 

 

2020 

Februar

Mart

Jul

04

12

13

Oktobar

Novembar

Decembar

09

06

18

2021 

Januar

Februar

Mart

18

19

31

April

 

 

26

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

09.09.2019.

25.10.2019.

06.12.2019.

19.12.2019.

12.03.2020.

13.07.2020.

18.12.2020.

18.01.2021.

19.02.2021.

# Završne reči stranaka

31.03.2021.

# Objavljivanje presude

26.04.2021.

1. Miloš Čajević (optuženi)

28.05.2019.

2. Stevo Knežević

28.05.2019.

3. Zoran Jović

28.05.2019.

4. Aleksandar Lajić

28.05.2019.

5. S.A

04.02.2020.

6. M.A

04.02.2020.

7. Mirela Brodlić

09.10.2020.

8. Muhamed Čaluković

09.10.2020.

9. Nikica Mitrović

09.10.2020.

10. Dubravko Češić

09.10.2020.

10. N.A.

06.11.2020.

11. Dragomir Jakovljević

31.03.2021.