logo

Predmet: "Brčko" (opt. Nikola Vida Lujić)

 

Optužnica 12.09.2018. 

Prvostepena presuda - 19.09.2019. 

Drugostepena presuda - 31.01.2020. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2018 

Decembar

 

 

03

 

 

2019 

Januar

Mart

Maj

23

25

27

Septembar

 

 

10, 19

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

23.01.2019.

# Završne reči stranaka

10.09.2019.

# Objavljivanje presude

19.09.2019.

1. Nikola Vida Lujić (optuženi)

03.12.2018.

2. A.Š.

25.03.2019.

3. H.Š.

25.03.2019.

4. Anica Stojanović

25.03.2019.

5. Spasoje Jeftić

25.03.2019.

6. Zoran Petrović

25.03.2019.

7. Joca Rakić

25.03.2019.

8. Dragiša Tešić

27.05.2019.

9. Radojica Božić

27.05.2019.

10. Goran Panić

27.05.2019.

11. Zeir Salihović

27.05.2019.

12. Dragoslav Popović

27.05.2019.

13. Seid Hamidović

27.05.2019.