logo

Predmet: Srebrenica (opt. Nedeljko Milidragović i dr.)

 

Optužnica 21.01.2016. 

Rešenje o odbacivanju optužnice - 05.07.2017. 

Rešenje o nastavku postupka - 19.09.2017. 

Rešenje Apelacionog suda - 25.01.2018. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2016 

Decembar

 

 

12, 13

 

 

2017 

Februar

Mart

April

06, 07, 08, 13

20

13

Maj

Jun

Jul

31

13

19

Novembar

Decembar

 

14

13

 

2018 

Januar

Mart

Maj

26

01, 29

23, 24, 30

Jun

Jul

Septembar

12

20

25, 26

Oktobar

Novembar

Decembar

24

13

21

2019 

Januar

Februar

Mart

14

26

19

April

Maj

Jun

09

16, 20

11, 13

Septembar

Novembar

Decembar

26

18

12

2020 

Januar

Maj

Jul

31

28

14

Septembar

Oktobar

Novembar

07

19

16

Decembar

 

 

28

 

 

2021 

Februar

Mart

Maj

08

15

18

Jun

Jul

Septembar

18

21

24

Novembar

 

 

03, 29

 

 

2022 

Januar

Februar

Mart

10

22

30

Maj

Jul

Oktobar

12

12

05, 07

Novembar

Decembar

 

04, 22

15

 

2023 

Januar

Februar

Mart

17

09

22

April

Maj

Jun

13

16

12

Jul

Septembar

Oktobar

24

29

13

Novembar

 

 

06, 20

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

12.12.2016.

13.12.2016.

08.02.2017.

13.02.2017.

20.03.2017.

13.06.2017.

19.07.2017.

14.11.2017.

13.12.2017.

26.01.2018.

29.03.2018.

23.05.2018.

24.05.2018.

30.05.2018.

12.06.2018.

21.12.2018.

14.01.2019.

13.06.2019.

18.11.2019.

28.05.2020.

14.07.2020.

07.09.2020.

19.10.2020.

28.12.2020.

15.03.2021.

18.05.2021.

18.06.2021.

21.07.2021.

24.09.2021.

03.11.2021.

10.01.2022.

22.02.2022.

30.03.2022.

12.05.2022.

12.07.2022.

05.10.2022.

07.10.2022.

04.11.2022.

22.11.2022.

15.12.2022.

17.01.2023.

09.02.2023.

13.04.2023.

16.05.2023.

12.06.2023.

24.07.2023.

29.09.2023.

13.10.2023.

06.11.2023.

20.11.2023.

1. Nedeljko Milidragović (optuženi)

06.02.2017

2. Aleksa Golijanin (optuženi)

06.02.2017

3. Milivoje Batinica (optuženi)

07.02.2017

01.03.2018

4. Aleksandar Dačević (optuženi)

07.02.2017

5. Boro Miletić (optuženi)

07.02.2017

13.04.2017

6. Jovan Petrović (optuženi)

13.04.2017

31.05.2017

7. Dragomir Parović (optuženi)

13.04.2017

8. Zaštićeni svedok 302

20.07.2018

9. Zaštićeni svedok 303

20.07.2018

10. Saliha Osmanović

25.09.2018

11. Ljubodrag Gajić

25.09.2018

12. Jefto Doder

25.09.2018

13. Krsto Simić

26.09.2018

14. Ostoja Stanojević

26.09.2018

15. Zoran Erić

26.09.2018

16. Siniša Renovica

24.10.2018

17. Zoran Ducan

13.11.2018

18. Zoran Vujanić

13.11.2018

19. Jugoslav Stanišić

26.02.2019

20. Stojan Savić

26.02.2019

21. Ljubiša Janjić

26.02.2019

22. Nikola Rudan

26.02.2019

23. Radenko Đurković

19.03.2019

24. Boško Budimir

09.04.2019

25. Veljko Budimir

16.05.2019

26. Duško Jević

20.05.2019

27. Tomislav Kovač

11.06.2019

28. Dušan Petković

29.09.2019

29. Ljubisav Simić

12.12.2019

29. Kristina Nikolić

31.01.2020

30. Dobrila Stojanović

31.01.2020

31. Miladin Stevanović

16.11.2020

32. Prof. dr Ljubica Leposavić (sudski veštak)

08.02.2021

33. Emilija Erić (sudski veštak)

08.02.2021

34. Miloš Stupar

08.02.2021

35. Vitomir Kapuran

08.02.2021

36. Petar Mitrović

29.11.2021

37. Mendeljev Đurić

29.11.2021

38. Neđo Jovičić

22.03.2023