logo

Predmet: Bratunac-Borkovac (optuženi Novak Stjepanović)

 

Optužnica 23.11.2022.

Pripojen predmetu Bratunac II 29.06.2023.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2023

Maj

Jun

 

11

29

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

11.05.2023.

29.06.2023.