logo

Predmet: "Bratunac" (opt. Dalibor Maksimović)

 

Optužnica 14.04.2016. 

Prvostepena presuda 23.09.2019 

Drugostepena presuda 17.09.2020 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2016 

Jun

Septembar

Oktobar

29

9

5

Novembar

Decembar

 

2

15

 

2017 

Mart

April

Maj

9

21

31

Jul

Septembar

Novembar

13

18

01

2018 

Januar

Mart

Maj

12

05

07

Jun

Septembar

Oktobar

22

03

22

Decembar

 

 

03

 

 

2019 

Januar

Februar

April

14

25

10

Jun

 

 

12

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Završne reči stranaka

12.06.2019

# Proceduralna pitanja

13.07.2017.

18.09.2017.

01.11.2017.

05.03.2018.

07.05.2018.

22.06.2018.

03.09.2018.

22.10.2018.

03.12.2018.

14.01.2019.

25.02.2019.

10.04.2019.

1. Dalibor Maksimović (optuženi)

29.06.2016.

2. Dr. Branko Mandić (sudski veštak)

09.09.2016.

3. VS1 (zaštićeni svedok)

09.09.2016.

4. VS3 (zaštićeni svedok)

05.10.2016.

5. Mensura Brečaninović

05.10.2016.

6. Nedžib Salkić

02.11.2016.

7. Zumra Salkić

02.11.2016.

8. Zuhra Salkić

15.12.2016.

9. Ramo Salkić

15.12.2016.

10. Mensur Salkić

20.01.2017.

21.04.2017.

11. Amir Salkić

20.01.2017.

12. Mejra Jašarević

09.03.2017.

13. Nermin Salkić

09.03.2017.

14. Fata Salkić

09.03.2017.

15. Aleksandar Cvetković

21.04.2017.

16. Jovica Tešanović

21.04.2017.

17. Mile Lalić

21.04.2017.

18. Amor Mašović

31.05.2017.

19. Ranko Đukanović

31.05.2017.

20. Neđo Petković

12.01.2018.

21. Ivanka Madžarević

12.01.2018.