logo

Predmet: TUZLANSKA KOLONA (Ilija Jurišić)

 

Optužnica - 09.11.2007.

Precizirana optužnica - 18.09.2009.

Prvostepena presuda - 28.09.2009.

Odluka Apelacionog suda po prvostepeneoj presudi - 11.10.2010.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 02.12.2013.

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku - 25.12.2015

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2008

Februar

Mart

April

22

28 31

10 11

Maj

Jun

Jul

15 16

11 12 13

3 4

Septembar

Oktobar

Novembar

12

9 10

7

Decembar

 

 

5

 

 

2009

Januar

Februar

Mart

16

2 18 19

25

April

Maj

Jun

2 27

28

22

Septembar

 

 

1 2 3 21 22 28

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji u žalbenom postupku

2010

Septembar

Oktobar

 

22 23 24

8 11

 

 

Kalendar suđenja - u ponovljenom postupku – Izveštaji

2011 

Jul

Novembar

 

6

28

 

2012

Februar

Mart

Septembar

27

16

27 28

Oktobar

Novembar

 

16 17

27

 

2013

Jun

 Septembar

 Oktobar

18 19

 17

 8

Novembar

Decembar

 

25

2

 

 

Kalendar suđenja - u ponovljenom žalbenom postupku – Izveštaji

2015 

April

Septembar

Decembar

2

23

2

 

Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

11.06.2008.

# Završne reči stranaka

21.09.2009.

22.09.2009.

1. Ilija Jurišić (optuženi)

22.02.2008.

2. Radovan Krstić

28.03.2008.

3. Midorag Vukmirica

28.03.2008.

4. Goran Ilić

28.03.2008.

5. Slavko Novaković

31.03.2008.

6. Radan Stevanović

31.03.2008.

7. Tomislav Mandić

31.03.2008.

8. Branko Jović

10.04.2008.

9. Ljuba Tešić

10.04.2008.

10. Mato Divković

11.04.2008.

11. Mile Dubajić

15.05.2008.

12. Abdulah Mandžo

16.05.2008.

13. Tatomir Kulišić

12.06.2008.

14. Vojislav Mihajlović

12.06.2008.

15. Danko Mihajlović

13.06.2008.

16. Boro Đurić

03.07.2008.

17. Živan Jovanović

03.07.2008.

18. Marica Despotović

04.07.2008.

19. Ljubo Pajić

04.07.2008.

20. Blagoje Ljubojević

04.07.2008.

21. Cvijan Babunović

04.07.2008.

22. Stojan Pantić

04.07.2008.

23. Zoran Vukojević

12.09.2008.

24. Slobodan Radić

12.09.2008.

25. Gospa Petrović

12.09.2008.

26. Borko Blagojević

12.09.2008.

27. Branko Jovović

09.10.2008.

28. Ugo Novković

10.10.2008.

29. Zdravko Hlodik

10.10.2008.

30. Božina Radović

07.11.2008.

31. Ozrenko Todorović

07.11.2008.

32. Zoran Todorović

07.11.2008.

33. Milutin Sarafijanović

07.11.2008.

34. zaštićeni svedok A

07.11.2008.

35. Veljko Milić

05.12.2008.

36. Svetozar Đikanović

05.12.2008.

37. Duško Pitman

05.12.2008.

38. Radenko Ivković

16.01.2009.

39. Marko Novaković

16.01.2009.

40.. Momčilo Ivković

16.01.2009.

41. Milivoje Mašulović

16.01.2009.

42. Ranko Belojica

16.01.2009.

43. Zoran Petrović

02.02.2009.

44. Dejan Jokić

18.02.2009.

45. Branislav Kulišić

18.02.2009.

46. Mirko Lukić

18.02.2009.

47. Vaso Šolaja

18.02.2009.

48. Radojica Ilić

19.02.2009.

49. Danilo Simić

19.02.2009.

50. Vlado Todorović

25.03.2009.

51. Blagoje Stankić

25.03.2009.

22.06.2009.

52. Dragan Lazarević

25.03.2009.

53. Dražan Bošković

25.03.2009.

54. Slobodab Knjeginjić

25.03.2009.

55. Đoko Tešić

02.04.2009.

56. Sinan Alić

02.04.2009.

57. Slobodan Jovičić (veštak)

02.04.2009.

28.05.2009.

58. Milan Stublinčević

27.04.2009.

59. Srećko Mitrović

27.04.2009.

60. dr Mile Stojković (veštak)

27.04.2009.

61. Milan Mladenović (veštak)

28.05.2009.

62. Željko Karan (veštak)

28.05.2009.

63. Zoran Stanković

22.06.2009.

64. Goran Krčmar

22.06.2009.

65. Branko Simić

22.06.2009.

66. Sreten Gajić

22.06.2009.

67. Rado Todović

22.06.2009.

68. Meho Bajrić

01.09.2009.

69. Milan Nedić

02.09.2009.

70. Nikola Davidović

02.09.2009.

71. Ljuban Todorović

02.09.2009.

72. Borka Tadić

02.09.2009.

73. Ljiljana Božić

02.09.2009.

74. Krsto Josipović

02.09.2009.

75. Cvijeta Mihajlović

02.09.2009.

76. Marko Latković

02.09.2009.

77. Jovan Lazić

02.09.2009.

78. Kosana Marković

02.09.2009.

79. Stana Jurković

02.09.2009.

80. Cvijan Cvjetković

02.09.2009.

81. Draženka Popović

02.09.2009.

82. Đorđe Alempijević (veštak)

03.09.2009.

83. Predrag Bogdanović

03.09.2009.

 

Lista svedoka u žalbenom postupku – Transkripti

1. Niko Jurić

22.09.2010.

2. Selim Šabanović

22.09.2010.

3. Ekrem Selimović

22.09.2010.

4. Hajro Pekarić

22.09.2010.

5. Ivica Divković

22.09.2010.

6. Mato Zrinić

22.09.2010.

7. Meho Bajrić

23.09.2010.

8. Budimir Nikolić

23.09.2010.

9. Nikola Slavujica

23.09.2010.

10. Selim Bešlagić

24.09.2010.

11. Enver Delibegović

24.09.2010.

 

Lista svedoka u ponovljenom postupku – Transkripti

# Završne reči stranaka

25.11.2013.

# Objava presude

02.12.2013.

1. Ilija Jurišić (optuženi)

06.07.2011.

2. Mile Dubajić

28.11.2011.

3. Meho Bajrić

28.11.2011.

4. Enver Delibegović

28.11.2011.

5. Benjamin Fišeković

27.02.2012.

6. Nikola Jurić

16.03.2012.

7. Ugo Nonković

27.09.2012.

8. Asja Popović

27.09.2012.

9. Milan Stojković veštak

27.09.2012.

10. Mato Zrinić

16.10.2012.

11. Budimir Nikolić

16.10.2012.

12. Jasmin Imamović

16.10.2012.

13. Nikola Slavuljica

17.10.2012.

14. Refik Plavšić

27.11.2012.

17.10.2012.

15. Hamdija Jahić

27.11.2012.

17.10.2012.

16. Mirzet Toromanović

27.11.2012.

17.10.2012.

17. Živko Zorić

18.06.2013.

18. Blagoje Stankić

19.06.2013.

19. Zaštićeni svedok Alfa

08.10.2013.

 

Lista svedoka – Transkripti u ponovljenom žalbenom

1. Mile Stojković (sudski veštak)

23.09.2015.

2. Slobodan Jovičić (sudski veštak)

02.12.2015.

 

* Presuda na sajtu Apelacionog suda