logo

Predmet: BOSANSKI PETROVAC (Neđeljko Sovilj, Rajko Vekić)

Optužnica - 06.08.2012.

Prvostepena presuda - 11.03.2013.

Odluka Apelacionog suda po prvostepenoj presudi - 04.11.2013.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 30.06.2016.

Drugostepena presuda - 27.03.2017.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2012 

Novembar

Decembar

 

13

5

 

2013

Februar

Mart

 

8

11

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji u ponovljenom postupku

2014 

Maj

 

 

14

 

 

2015 

Januar

April

Jul

27

3

13

Septembar

Novembar

 

30

25

 

2016

Januar

April

Jun

28

19

30

Jul

 

 

19

 

 

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Objava presude

11.03.2013.

1. Neđeljko Sovilj (optuženi)

13.11.2012.

2. Rajko Vekić (optuženi)

13.11.2012.

3. Boško Romić

05.12.2012.

4. Rade Sovilj

05.12.2012.

5.  Ćanka Hrkić

08.02.2013.

6. Haso Hrkić

08.02.2013.

7. Jelka Plećaš

08.02.2013.

8. Đurađ Salapura

08.02.2013.

9. Mile Vukelić

08.02.2013.

10. Muhamed Bećirević

08.02.2013.

 

 Lista svedoka - Transkripti - Ponovljeni postupak

# Proceduralna pitanja

13.07.2015.

30.09.2015.

19.04.2016.

# Objavljivanje presude

19.07.2016.

# Završne reči stranaka

30.06.2016.

1. Neđeljko Sovilj

28.01.2016.

2. Rajko Vekić

28.01.2016.

3. Veštak dr. Dušan Dunjić

27.01.2015.

4. Veštak Milan Hunjadić

27.01.2015.

5. Mile Vukelić

03.04.2015.

6. Jelka Plećaš

03.04.2015.

7. Mahmut Hrkić

03.04.2015.

8. Milorad Kolundžija

25.11.2015.

9. Vera Radošević

30.06.2016.