logo

Predmet: Jajce (optuženi Jovo Jandrić i Slobodan Pekez)

 

Optužnica - 28.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

Novembar

 

14

28

 

2023

Januar

Mart

Maj

24

13

08

Jun

Septembar

Novembar

29

28

17

Decembar

 

 

20

 

 

2024

Januar

Februar

 

15

22

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

08.05.2023.

29.06.2023.

20.12.2023.

1. Jovo Jandrić (optuženi)

14.10.2022.

28.09.2023.

2. Slobodan Pekez (optuženi)

14.10.2022.

28.09.2023.

3. Dragan Ždrnja

28.11.2022.

4. Borko Oparica

28.11.2022.

5. Miroljub Perlaš

24.01.2023.

6. Subhudin Zobić

13.03.2023.

7. Fahrija Mutić

13.03.2023.

8. Zorica Pekez

28.09.2023.

9. Slobodanka Pekez

28.09.2023.

10. dr Hamza Žujo (sudski veštak)

17.11.2023.

11. Hamida Đukla

17.11.2023.

12. Jasminka Džanan

15.01.2024.

13. Elvedin Bajramović

15.01.2024.

14. Hadžija Keran

22.02.2024.

15. Fehko Mutić

22.02.2024.

16. Điha Keran

22.02.2024.

17. Enver Malkoč

22.02.2024.