logo

Predmet: Jajce (optuženi Jovo Jandrić i Slobodan Pekez)

 

Optužnica - 28.03.2022.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Oktobar

Novembar

 

14

28

 

2023

Mart

Maj

 

13

08

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

08.05.2023.

1. Jovo Jandrić (optuženi)

14.10.2022.

2. Slobodan Pekez (optuženi)

14.10.2022.

3. Dragan Ždrnja

28.11.2022.

4. Borko Oparica

28.11.2022.

5. Suphudin Zobić

13.03.2023.

5. Fahrija Mutić

13.03.2023.