logo

Predmet: BOSANSKI NOVI (opt. Milenko Karlica i Željko Novaković)

 

Optužnica - 30.12.2021.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

Decembar

12

25

07

2023

Maj

 

 

24

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

24.05.2023.

1. Milenko Karlica (optuženi)

12.09.2022.

2. Željko Novaković (optuženi)

12.09.2022.

3. Miroslav Žujić

25.10.2022.

4. Rajko Rađenović

25.10.2022.

5. Zoran Kenjalo

25.10.2022.