logo

Predmet: BOSANSKI NOVI (opt. Milenko Karlica i Željko Novaković)

 

Optužnica - 30.12.2021.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

Decembar

12

25

07

2023

Januar

Mart

Maj

27

22

24

Jun

Septembar

Oktobar

04

13

25

Novembar

 

 

28

 

 

2024

Januar

Februar

April

17

26

01

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

27.01.2023.

24.05.2023.

04.07.2023.

25.10.2023.

28.11.2023.

26.02.2024.

1. Milenko Karlica (optuženi)

12.09.2022.

2. Željko Novaković (optuženi)

12.09.2022.

3. Miroslav Žujić

25.10.2022.

4. Rajko Rađenović

25.10.2022.

5. Zoran Kenjalo

25.10.2022.

6. Šefika Selmić

22.03.2023.

7. Neida Alić

22.03.2023.

8. Uroš Galić

13.09.2023.

9. Stojan Kenjalo

17.01.2024.

10. Zaštićeni svedok S1

01.04.2024.