logo

Predmet: BOSANSKI NOVI (opt. Milenko Karlica i Željko Novaković)

 

Optužnica - 30.12.2021.

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2022

Septembar

Oktobar

Decembar

12

25

07

2023

Maj

Septembar

Oktobar

24

13

25

Novembar

 

 

28

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

07.12.2022.

24.05.2023.

25.10.2023.

28.11.2023.

1. Milenko Karlica (optuženi)

12.09.2022.

2. Željko Novaković (optuženi)

12.09.2022.

3. Miroslav Žujić

25.10.2022.

4. Rajko Rađenović

25.10.2022.

5. Zoran Kenjalo

25.10.2022.

6. Uroš Galić

13.09.2023.