logo

Predmet: ORAHOVAC (Boban Petković i Đorđe Simić)


Optužnica - 12.11.1999.

Prvostepena presuda - 19.07.2000.

Rešenje o ukidanju prvostepene presude - 18.12.2001.

Izmenjena optužnica - 19.02.2003.

Druga prvostepena presuda - 21.08.2003.

Rešenje o ukidanju druge prvostepene presude - 25.05.2006.

Treća prvostepena presuda - 21.02.2013.

Drugostepena presuda - 18.12.2013.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2007 

Decembar

 

 

5

 

 

2008 

Januar

Jun

Jul

22

6

18

2009 

Oktobar

Novembar

 

16

3

 

2011 

Septembar

 

 

20

 

 

2012

Februar

 

 

28

 

 

 

Lista svedoka – Zapisnici sa suđenja

# Proceduralna pitanja

5.12.2007.

6.06.2008.

18.7.2008. 

16.10.2009.

1. Boban Petković (optuženi)

22.01.2008. 

20.09.2011.

2. Đorđe Simić (optuženi)

22.1.2008.

20.09.2011.