Magazin Forum o tranzicionoj pravdi

Forum za tranzicionu pravdu je časopis koji se bavi izazovima, problemima i aspektima bitnim za tranzicionu pravdu u post-konfliktnim društvima zapadnog Balkana. Objavljivaćemo priloge o nacionalnim suđenjima za ratne zločine i suđenjima pred Međunarodnim krivičnim tribunalom za bivšu Jugoslaviju, zatim tekstove o mehanizmima i inicijativama za utvrđivanje i kazivanje istine, reparacijama, i reformi institucija u državama naslednicama bivše Jugoslavije, ali i o iskustvima drugih društava u prevladavanju zločina iz prošlosti.

Podsticaćemo debatu o izazovima i problemima tranzicione pravde, kao što su istorijsko pamćenje, poricanje zločina, odgovornost i pomirenje. U časopisu će se objavljivati teorijski prilozi i kraći prikazi literature u vezi sa ovom problematikom. Tekstovi će biti objavljivani na bosanskom-hrvatskom-srpskom jeziku (BHS), s tim da će tekstovi autora iz regije biti objavljivani i na engleskom jeziku. Osim autorskih tekstova, specijalno pisanih za časopis, objavljivaćemo i prevode objavljenih relevantnih tekstova sa svetskih na BHS jezike.

Izdavanjem ovog časopisa Fond za humanitarno pravo želi da podstakne započetu regionalnu debatu o različitim aspektima tranzicione pravde, kao i da otvori nova pitanja koja su relevantna za stvaranje kulture odgovornosti, formiranje istorijskog sećanja i poštovanja žrtava.

Na sledećim linkovima preuzmite primerke Foruma za tranzicionu pravdu:

Forum za tranzicionu pravdu #1   (april 2007)

Prvi broj Foruma za tranzicionu pravdu odgovara na pitanje šta je to tranziciona pravda, prikazuje mehanizme koje ona koristi i izazove u njihovoj primeni.

Forum za tranzicionu pravdu #2   (mart 2009)

Drugi broj Foruma za tranzicionu pravdu, posvećen je problemu reparacija žrtvama ratnih zločina i drugih teških kršenja ljudskih prava u oružanim sukobima na području nekadašnje SFRJ tokom 1990-ih godina.

Forum za tranzicionu pravdu #3 (septembar 2009)

Treći broj Foruma za tranzicionu pravdu bavi se pitanjem odnosa između Evropske unije i tranzicione pravde: od retributivne do restorativne pravde na zapadnom Balkanu.

Forum za tranzicionu pravdu #4 (januar 2013)

Četvrti broj Foruma za tranzicionu pravdu bavi se pomirenjem na Zapadnom Balkanu.

Forum za tranzicionu pravdu #5 (decembar 2015)

Peti broj Foruma za tranzicionu pravdu obrađuje pitanje uloge obrazovanja u procesima suočavanja sa prošlošću i pomirenja, sa posebnim naglaskom na sadržaj udžbenika istorije u post-konfliktnim društvima i procesima demokratizacije.

Share