logo

Predmet: OVČARA (Miroljub Vujović i drugi)

Optužnica Miroljub Vujović – 04.12.2003.

Optužnica Milan Lančužanin i dr. – 24.05.2004

Optužnica Predrag Dragović – 26.05.2004

Optužnica Saša Radak - 13.04.2005.

Precizirana optužnica – 16.09.2005.

Prvostepena presuda - 12.12.2005.

Drugostepena odluka - 18.10.2006.

Prvostepena presuda Milan Bulić - 30.01.2006.

Optužnica Milorad Pejić - 08.04.2008

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 12.03.2009.

Drugostepena presuda u ponovljenom postupku - 23.06.2010.

Odluka Ustavnog suda - 12.12.2013.

Presuda Vrhovnog Kasacionog suda – 19.06.2014.

Druga drugostepena presuda - 24.11.2017.

Izveštaj sa glavnog pretresa od 13. marta 2008. do 20. juna 2008.

Izveštaj sa suđenja od 9.marta 2004. do 12.decembra 2005.godine -prvostepeno suđenje

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2004 

Mart

April

Jun

9  10  11

28  29

29   30

Jul

Avgust

Septembar

1  5

31

1  2  3   27  28  29 30

Oktobar

Novembar

Decembar

1  25  26  27  28  29

22  23  24  24-25  25-26

15  16  17

2005

Januar

Februar

Mart

24  26  27  28

10  11

21  22  23  24  25

April

Maj

Jun

19  20  21  22

23  24  25  26  27

20  21  22  23  24

Jul

Septembar

Novembar

4  5  6

12  13  14  15  16

14  15  16  23  24  25

Decembar

 

 

5  6  7  8  12

 

 

 

Kalendar suđenja u ponovljenom postupku - Izveštaji

2007 

Mart

April

Maj

13  14  15  16

18

7  8  9  10  11

Jun

Septembar

Oktobar

18  19  20  21

3  4  5  6  7

15

Novembar

Decembar

 

19  20  21  22  23

17  18  19  20   

 

2008

Januar

Februar

Mart

21  22  23  24  25

18  19  20  21

17  18  19

April

Jun

Septembar

21  22  23  24

16  17  18  19  20

15  16  17

Novembar

Decembar

 

17  18

15

 

2009

Januar

Februar

Mart

19  20  21

17  23  24  25  26  27

2  12

 

Kalendar suđenja u žalbenom postupku - Izveštaji

2015 

Jun

Oktobar

 

15 16 17 18 19

19

 

2016

Maj

 

 

10 11

 

 

2017

April

Septembar

 

18 19

18, 19, 20

 

 

Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

31.08.2004.

01.09.2004.

02.09.2004.

03.09.2004.

27.09.2004.

28.09.2004.

29.09.2004.

30.09.2004.

24.06.2005.

16.11.2005.

24.11.2005.

25.11.2005.

05.12.2005.

06.12.2005.

07.12.2005.

08.12.2005.

12.12.2005.

1. Miroljub Vujović (optuženi)

09.03.2004.

2. Stanko Vujanović (optuženi)

10.03.2004.

3. Jovica Perić (optuženi)

10.03.2004.

4. Ivan Atanasijević (optuženi)

10.03.2004.

15.11.2005.

5. Predrag Madžarac (optuženi)

11.03.2004.

6. Milan Vojinović (optuženi)

11.03.2004.

7. Slobodan Ciganović

28.04.2004.

8. Dragan Cvijanović

28.04.2004.

9. Darko Fot

28.04.2004.

10. Dragan Dukić

28.04.2004.

11. Borislav Bogunović

28.04.2004.

12. Dušan Jakšić

28.04.2004.

13. Ilija Galović

29.04.2004.

14. Milan Filipović

29.04.2004.

15. Stevan Miščević

29.04.2004.

16. Jovan Radan

29.04.2004.

17. Siniša Lakić

29.04.2004.

18. Goran Valjarević

29.04.2004.

19. Mihajlo Katalina

29.04.2004.

20. Ranko Madžarac

29.04.2004.

21. Milan Lančužanin (optuženi)

29.06.2004.

22. Marko Ljuboja (optuženi)

29.06.2004.

23. Predrag Milojević (optuženi)

30.06.2004.

24. Predrag Dragović (optuženi)

30.06.2004.

25. Vujo Zlatar (optuženi)

01.07.2004.

26. Đorđe Šošić (optuženi)

01.07.2004.

27. Goran Mugoša (optuženi)

01.07.2004.

28. Miroslav Đanković (optuženi)

05.07.2004.

29. Slobodan Katić (optuženi)

05.07.2004.

30. Nada Kalaba (optužena)

05.07.2004.

31. Milan Bulić (optuženi)

05.07.2004.

32. Jovan Dulović

01.10.2004.

33. Emil Čakalić

25.10.2004.

34. Dragutin Berghofer

25.10.2004.

26.10.2004.

35. Hajdar Dodaj

26.10.2004.

36. Rade Bakić

26.10.2004.

37. Nikola Dukić

27.10.2004.

38. Jovica Kresović

28.10.2004.

39. Predrag Šapić

28.10.2004.

40. Novica Trifunović

29.10.2004.

41. Dragan Vezmarović

29.10.2004.

42. Mirko Gavrilović

22.11.2004.

43. Borčo Karanfilov

23.11.2004.

44. Jan Marček

23.11.2004.

45. Dragi Vukosavljević

24.11.2004.

46. Milorad Vojinović

24.11.2004.

25.11.2004.

14.11.2005.

47. Mile Bakić

25.11.2004.

26.11.2004.

48. Miodrag Panić

25.11.2004.

26.11.2004.

49. Borivoje Tešić

15.12.2004.

50. Srećko Borisavljević

16.12.2004.

51. Branislav Lukić

17.12.2004.

52. Bogdan Vujić

17.12.2004.

53. Marko Crevar

24.01.2005.

54. Aleksandar Vasiljević

26.01.2005.

55. Svetolik Bukić

27.01.2005.

56. Saša Miljić

28.01.2005.

57. Milan Petković

28.01.2005.

58. Ranka Kunić Protić

10.02.2005.

59. Bogdan Miljanović

10.02.2005.

60. Stevan Kovačević

11.02.2005.

61. Đorđe Veličković

11.02.2005.

62. Živko Naić

11.02.2005.

63. Branislav Preljić

21.03.2005.

64. Tomislav Peternek

21.03.2005.

65. Ilija Dujaković

22.03.2005.

66. Mirko Ljubišić

22.03.2005.

67. Dušanka Katić

23.03.2005.

68. Rade Samardžija

23.03.2005.

69. Mile Nišavić

23.03.2005.

70. Nebojša Petković

24.03.2005.

71. Zoran Krstić

24.03.2005.

72. Lazar Savić

25.03.2005.

73. Miroljub Dačić

25.03.2005.

74. Milovan Miladinović

19.04.2005.

75. Milivoj Vukić

19.04.2005.

76. Dr. Davor Strinović veštak

20.04.2005.

77. Dr. Milovan Kubat veštak

20.04.2005.

78. Dr. Miloš Tasić veštak

20.04.2005.

23.11.2005.

79. Jovanović Bratislav

21.04.2005.

80. Dr. Miloš Jančić veštak

21.04.2005.

14.11.2005.

81. Radoje Paunović

22.04.2005.

82. Lazar Kolarski

23.05.2005.

83. Čedo Papić

23.05.2005.

84. Frano Kožul

24.05.2005.

85. Saša Radak

26.05.2005.

86. Ilija Dujaković

26.05.2005.

87. Vukašin Premović

27.05.2005.

88. Zoran Stamatović

20.06.2005.

89. Dragan Miletić

20.06.2005.

90. Slaviša Jovanović

20.06.2005.

91. Dragan Krstić veštak

21.06.2005.

92. Jadranka Janjić

22.06.2005.

93. Bogoljub Kijanović

23.06.2005.

94. Mile Maćešić

04.07.2005.

95. Zlata Jurela

05.07.2005.

96. Sandra Grejza

05.07.2005.

97. Milivoje Simić

06.07.2005.

98. Saša Radak

12.09.2005.

99. Vilim Karlović

13.09.2005.

100. Dr. Branimir Alekandrić veštak

14.11.2005.

101. Dr. Milanka Vlašić veštak

23.11.2005.

 

Lista svedoka u ponovljenom postupku- Transkripti

1. Miroljub Vujović (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007.

2. Stanko Vujanović (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

3. Milan Lančužanin (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

4. Jovica Perić   (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

5. Ivan Atanasijević (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

6. Predrag Madžarac (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

7. Milan Vojinović (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

8. Predrag Milojević (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

9. Vujo Zlatar (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

10. Goran Mugoša (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

11. Đorđe Šošić (optuženi)

13.03.2007.

19.11.2007

12. Miroslav Đanković (optuženi)

14.03.2007.

19.11.2007

13. Predrag Dragović (optuženi)

14.03.2007.

19.11.2007

14. Nada Kalaba (optužena)

14.03.2007.

19.11.2007

15. Slobodan Katić (optuženi)

14.03.2007.

19.11.2007

16. Marko Ljuboja (optuženi)

14.03.2007.

19.11.2007

17. Milan Veljković

14.03.2007.

18. Nikola Dukić

15.03.2007.

19. Lidija Nikolić

16.03.2007.

20. Radoje Trifunović

16.03.2007.

21. Saša Radak (optuženi)

18.04.2007.

19.11.2007.

22. Dr. Aleksandar Jovanović veštak

07.05.2007.

05.09.2007.

23. Miljka Vojnović

07.05.2007.

18.02.2008.

24. Jovica Kresović

08.05.2007.

25. Zoran Stamatović

08.05.2007.

26. Dragan Vezmarović

09.05.2007.

22.04.2008.

23.04.2008.

24.04.2008.

27. Borčo Karanfilov

09.05.2007.

28. Milorad Vojinović

10.05.2007.

29. Dragi Vukosavljević

10.05.2007.

30. Bogdan Vujić

11.05.2007.

31. Svedok A - isključena javnost

11.05.2007.

32. Borivoje Tešić

18.06.2007.

33. Ljubiša Vukašinović

18.06.2007.

34. Dušan Jakšić

19.06.2007.

35. Novica Trifunović

20.06.2007.

36. Petar Ćirić

21.06.2007.

37. Jandrija Kovačević

21.06.2007.

38. Aleksandar Vasiljević

03.09.2007.

39. Dr. Ranka Krunić-Protić

04.09.2007.

40. Ilija Galović

04.09.2007.

41. Ranko Madžarac

04.09.2007.

42. Milan Ivanović

04.09.2007.

43. Dr Đorđe Alimpijević veštak

05.09.2007.

44. Svedok saradnik broj 1 – isključena javnost

06.09.2007.

07.09.2007.

19.02.2008.

20.02.2008.

21.02.2008.

45. Ivica Vuletić

22.11.2007.

46. Svedok saradnik broj 2- isključena javnost

23.11.2007.

23.01.2008.

24.01.2008.

25.01.2008.

18.02.2008.

47. Dr. Dušanka Čorak veštak

18.12.2007.

48. Dr. Nada Janković

18.12.2007.

21.01.2008.

49. Tomo Dumić

18.12.2007.

50. Milan Milanović

18.12.2007.

51. Miroslav Radić

19.12.2007.

21.01.2008.

52. Saša Bojković

21.01.2008.

22.01.2008.

53. Dušan Filipović

22.01.2008.

18.02.2008.

54. Krsto Olujić

17.03.2008.

55. DV zaštićeni svedok -isključena javnost

17.03.2008.

56. Mile Bakić  isključena javnost zbog suočenje svedoka i svedoka saradnika

18.03.3008.

57. Zoran Stamatović isključena javnost zbog       suočenje svedoka i svedoka saradnika

18.03.2008.

58. Jovica Kresović isključena javnost zbog         suočenje svedoka i svedoka saradnika

18.03.2008.

59. Nikola Dukić isključena javnost zbog suočenje svedoka i svedoka saradnika

18.03.2008.

17.09.2008.

60. Petar Ćirić isključena javnost zbog suočenje svedoka i svedoka saradnika

19.03.2008.

61. Vilim Karlović

21.04.2008.

62. Dragoljub Đukić

21.04.2008.

63. MD zaštićeni svedok – isključena javnost

21.04.2008.

64. Dr. Braniskav Budakov   veštak

23.04.2008.

15.09.2008.

65. JD zaštićeni svedok – isključena javnost

23.04.2008.

24.04.2008.

66. Milorad Pejić (optuženi)

16.06.2008.

67. Miodrag Panić

16.06.2008.

68. Borislava Bogunovića

16.06.2008.

69. Darko Fot

16.06.2008.

70. Bogoljub Kijanović

17.06.2008.

71. Marko Crevar

17.06.2008.

72. Lazar Savić

17.06.2008.

73. Vukašin Premović

18.06.2008.

74. Branislav Lukić

18.06.2008.

75. Radoje Paunović

18.06.2008.

76. Milivoje Simić

18.06.2008.

77. Milorad Stupar

19.06.2008.

78. Natko Petrović

19.06.2008.

79. Nedeljko Stojsavljević

19.06.2008.

80. Svedok B

19.06.2008.

81. Hajdar Dodaj

20.06.2008.

82. Žarko Vilenica

15.09.2008.

83. Miroslav Savić

15.09.2008.

16.09.2008.

84. Draženko Đokić

16.09.2008.

85. Damir Sireta

17.11.2008.

 

<

Lista svedoka u žalbenom postupku - Transkripti

# Proceduralna pitanja

19.10.2015.

10.05.2016.

11.05.2016.

18.04.2017.

19.04.2017.

18.09.2017.

# Završne reči stranaka

19.09.2017.

20.09.2017.

1. Ivan Atanasijević (optuženi)

15.06.2015.

2. Miroljub Vujović (optuženi)

15.06.2015.

3. Stanko Vujanović (optuženi)

15.06.2015.

4. Milan Lančužanin (optuženi)

15.06.2015.

5. Jovica Perić (optuženi)

15.06.2015.

6. Milan Vojnović (optuženi)

15.06.2015.

7. Predrag Milojević (optuženi)

15.06.2015.

8. Goran Mugoša (optuženi)

15.06.2015.

9. Đorđe Šošić (optuženi)

15.06.2015.

10. Miroslav Đanković (optuženi)

15.06.2015.

11. Predrag Dragović (optuženi)

15.06.2015.

12. Nada Kalaba (optužena)

15.06.2015.

13. Saša Radak (optužen)

15.06.2015.

14. Branko Dušić

16.06.2015.

15. Vilim Karlović

17.06.2015.

16. Svedok saradnik broj 1 – isključena javnost

17.06.2015.

18.06.2015.

17. Svedok saradnik broj 2 – isključena javnost

19.06.2015.