logo

 


 

Optužnica - 07.07.2005. 

Prvostepena presuda – 18.09.2006.

Drugostepena presuda - 26.02.2007.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2005 

Oktobar

Novembar

Decembar

12

18

20 21 22

2006 

Januar

Februar

Mart

17 18 19

21

23

Maj

Jun

Septembar

10

6 26

13 14 18

 

Lista svedoka - Transkripti

# Završne reči stranaka

14.09.2006.

# Objavljivanje  presude

18.09.2006.

1. Anton Lekaj (optuženi)

18.11.2005.

2. Husni Ramoci

20.12.2005.

3. Bedri Shala

20.12.2005.

26.06.2006.

13.09.2006.

4. Sofija Tafa

20.12.2005.

13.09.2006.

5. Arfijeta Zeqiri

21.12.2005.

6. Ajmona Tafa

21.12.2005.

7. Hamza Tafa

21.12.2005.

8. Mehmet Kershi

22.12.2005.

9. Rama Mehmetaj

22.12.2005.

10. Gazmin Kroezi

22.12.2005.

11. Kristina Lekaj

17.01.2006.

12. Petrit Lekaj

17.01.2006.

13. Ludovik Manrecaj

17.01.2006.

14. Rosanda Kabashi

18.01.2006.

15. Rada Gagović

19.01.2006.

16. Miladin Gagović

19.01.2006.

17. Slobodan Kovač

21.02.2006.

18. Bratislav Ćosić

21.02.2006.

19. Asime Krasniqi

06.06.2006.

20. Antigona Bapçari

06.06.2006.

21. Rama Mehmete

06.06.2006.

22. Ziza Shala

26.06.2006.

23. Silvana Shala

26.06.2006.