logo

Predmet : “Hrasnica” (opt. Husein Mujanović)

 

Optužnica 24.12.2018. 

Prvostepena presuda 0.07.2020. 

Rešenje Apelacionog suda 03.02.2021. 

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku 09.05.2022. 

Drugostepena presuda 22.12.2022. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2019 

Mart

Maj

Jun

22

06

10

Jul

Oktobar

Novembar

23

01

14

Decembar

 

 

03

 

 

2020 

Januar

Februar

Jun

15

24

11

Jul

 

 

06

 

 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji u ponovljenom postupku

2021 

Septembar

Oktobar

Novembar

13

28

16

Decembar

 

 

16

 

 

2022 

Februar

Mart

April

03

22

14

Maj

 

 

09

 

 

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

01.10.2019.

14.11.2019.

03.12.2019.

15.01.2020.

01.06.2020.

24.02.2020.

# Završne reči stranaka

11.06.2020.

# Objavljivanje presude

06.07.2020.

1. Husein Mujanović (optuženi)

22.03.2019.

2. Savo Pejić

06.05.2019.

3. Ljeposava Stojanović

06.05.2019.

4. Branislav Nikolić

06.05.2019.

5. Cveta Milutinović

06.05.2019.

6. Zoran Stjepanović

06.05.2019.

7. Darijan Guzina

10.06.2019.

8. Slobodanka Mladić

10.06.2019.

9. Zorka Maksić

23.07.2019.

10. Duško Petrović

23.07.2019.

 

Lista svedoka – Transkripti u ponovljenom postupku

# Proceduralna pitanja

28.10.2021.

16.11.2021.

16.12.2021.

03.02.2022.

# Završne reči stranaka

14.04.2022.

# Objavljivanje presude

09.05.2022.

1. Nevzeta Ibrahimović

13.09.2021.

2. Amir Šabović

13.09.2021.

3. Salem Podgorica

13.09.2021.

4. Hazim Pašić

13.09.2021.

5. Sevda Huseinspahić

22.03.2022.