logo

Predmet: RUDICE (opt. Nezir Mehmetaj)

 

Optužnica - 16.12.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

April

Maj

Jul

22

26

09

Septembar

Novembar

Decembar

27

08

20

2022 

Februar

Mart

April

07

16

18

Maj

Septembar

Oktobar

18

16

14

Novembar

Decembar

 

23

20

 

2023 

Januar

Mart

April

30

07

20, 21

Maj

Jun

Jul

08

13

26

Septembar

Oktobar

Decembar

18

30

14

2024 

Januar

Februar

Mart

24

28

19

April

Maj

Jun

01

17

17

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

27.09.2021.

20.12.2021.

07.02.2022.

18.04.2022.

18.05.2022.

23.11.2022.

30.01.2023.

07.03.2023.

20.04.2023.

21.04.2023.

08.05.2023.

13.06.2023.

26.07.2023.

18.09.2023.

30.10.2023.

14.12.2023.

24.01.2024.

19.03.2024.

01.04.2024.

17.05.2024.

17.06.2024.

1. Nezir Mehmetaj (optuženi)

22.04.2021.

2. Ljubiša Dašić

26.05.2021.

3. Milutin Dašić

26.05.2021.

4. Slavica Vratnica

26.05.2021.

5. Milija Arsović

09.07.2021.

6. Dževad Jelaj

08.11.2021.

28.02.2024.

7. Dejan Ćirković (veštak)

16.03.2022.

8. dr. Marija Đurić (stručni savetnik optuženog)

16.03.2022.

9. Kumrija Mališev

16.09.2022.

10. Sali Mustafaj

14.10.2022.

11. dr Marija Đurić (stručni savetnik odbrane)

14.10.2022.

12. Sali Mustafaj

20.12.2022.