logo

Predmet: RUDICE (opt. Nezir Mehmetaj)

 

Optužnica - 16.12.2020.

 

Kalendar suđenja - Izveštaji

2021 

April

Maj

Jul

22

26

09

Septembar

Decembar

 

22

20

 

2022 

Februar

Mart

April

07

16

18

Maj

Septembar

Oktobar

18

16

14

Novembar

Decembar

 

23

20

 

2023 

Januar

Mart

April

30

07

20, 21

Maj

 

 

08

 

 

 

 Lista svedoka - Transkripti

# Proceduralna pitanja

27.09.2021.

20.12.2021.

07.02.2022.

18.04.2022.

18.05.2022.

23.11.2022.

30.01.2023.

07.03.2023.

20.04.2023.

21.04.2023.

08.05.2023.

1. Nezir Mehmetaj (optuženi)

22.04.2021.

2. Ljubiša Dašić

26.05.2021.

2. Milutin Dašić

26.05.2021.

3. Slavica Vratnica

26.05.2021.

4. Milija Arsović

09.07.2021.

5. Dejan Ćirković (veštak)

16.03.2022.

6. dr. Marija Đurić (stručni savetnik optuženog)

16.03.2022.

7. Kumrija Mališev

16.09.2022.

8. Sali Mustafaj

14.10.2022.

9. dr Marija Đurić (stručni savetnik odbrane)

14.10.2022.

10. Sali Mustafaj)

20.12.2022.