logo

Predmet: Sanski Most – Lušci Palanka (opt. Milorad Jovanović)

Optužnica - 03.04.2017.

Prvostepena presuda - 02.02.2021.

Rešenje Apleacionog suda - 29.10.2021.

Prvostepena presuda u ponovljenom postupku - 08.04.2022.

Drugostepena presuda - 31.03.2023

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2017 

Jul

Septembar

Oktobar

12

20

27

2018 

Januar

Februar

Mart

22

23

28

Maj

Jun

Septembar

09

21

20

Oktobar

Novembar

 

19

08

 

2019 

Januar

Mart

April

18

18

09

Maj

Jun

Septembar

22

28

17

Novembar

Decembar

 

04

13

 

2020 

Februar

Jun

Jul

18

04

02

Septembar

Oktobar

Novembar

01, 30

27

30

Decembar

 

 

24

 

 

2021 

Januar

Februar

 

21

02

 

 

Kalendar suđenja u ponovljenom postupku – Izveštaji

2022 

Februar

Mart

April

14

15

05, 08

 

Lista svedoka – Transkripti

# Proceduralna pitanja

20.09.2017.

27.10.2017.

22.01.2018.

23.02.2018.

21.06.2018.

19.10.2018.

09.04.2019.

18.02.2020.

14.06.2020.

30.09.2020.

27.10.2020.

30.11.2020.

24.12.2020.

# Završne reči stranaka

21.01.2021.

# Objavljivanje presude

02.02.2021.

1. Milorad Jovanović (optuženi)

12.07.2017.

2. Vahida Kubić

28.03.2018.

3. Ejub Bećirović

28.03.2018.

4. Sulejman Kaltak

09.05.2018.

5. Munira Ramić

09.05.2018.

6. Mensud Avdić

20.09.2018.

7. Hajro Beširević

08.11.2018.

8. Sadmir Alibegović

08.11.2018.

9. Ejub Delić

18.01.2019.

10. Fuad Cerić

18.03.2019.

11. Vehid Handanagić

18.03.2019.

12. Ramiz Ramić

22.05.2019.

13. Mirvad Dervišević

22.05.2019.

14. Drago Predojević

28.06.2019.

15. Duško Grujić

28.06.2019.

16. Vid Bilbija

17.09.2019.

17. Željko Marković

04.11.2019.

18. Marko Praštalo

13.12.2019.

19. Duško Vranješ

13.12.2019.

20. Milan Dekić

13.12.2019.

21. Amor Mašović

02.07.2020.

22. Boško Petrović

01.09.2020.

 

Lista svedoka – transkripti u ponovljenom postupku

# Proceduralna pitanja

15.03.2022.

# Završne reči stranaka

05.04.2022.

# Objavljivanje presude

08.04.2022.

1. Đuro Adamović

14.02.2022.

2. Ranko Divjak

05.04.2022.