logo

Predmet: "Grupa Kobre" (opt. Šićer Maljoku i dr.)

 

Precizirana optužnica - 01.10.2015. 

Prvostepena presuda - 17.02.2016. 

Drugostepena presuda - 26.05.2016. 

 

Kalendar suđenja – Izveštaji

2015 

Novembar

 

 

12

 

 

2016 

Januar

Februar

 

12

09, 17

 

 

Lista svedoka – Transkripti

#Završne reči stranaka

09.02.2016.

# Objavljivanje presude

17.02.2016.

1. Goran Simić

12.11.2015.

2. Goran Tasić

12.11.2015.

3. Lozanka Radoičić

12.11.2015.

4. Zdravko Pavlović

12.11.2015.

5. Dobrosav Dražić

12.11.2015.

6. Dejan Zdravković

12.11.2015.

7. Milun Gobeljić

12.01.2016.